Продължете към съдържанието

Патриаршеско слово за празника на св. София и нейните дъщери – Вяра, Надежда и Любов

1† Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Агънца словесни, чрез страдания достигнахте
Агнеца и Пастиря Христос и запазихте вярата.
Затова днес с радостни души честваме вашата памет,
досточудни, и Христа величаем.(Тропар на празника).
Ваши Преосвещенства,
Ваши Високопреподобия,
драги отци, обични в Господа братя и сестри,
В днешния ден светата Православна църква издига пред нас подвига на трите сестри-мъченици, носещи имената на християнските добродетели – Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Те отдадоха живота си за Този, Когото силно обикнаха и приеха в своите сърца – нашия Господ Иисус Христос. Така те придобиха венците на светостта и живот в изобилие, пребъдвайки в небесните обители.
Страшното и трудно време на гоненията на Христовите следовници от втори век не отмина и тях, трите невръстни момичета, които смело изповядаха вярата и надеждата в истинския Бог. Показаха любовта си, за което се разделиха с този свят, смирено преклонили глави пред своите мъчители. Всичко това стана пред очите на тяхната майка София, която претърпя страшната гледка на смъртта на своите деца и след това предаде душата си на Бога.
Църквата носи в своята памет всички събития, свързани с подвига на своите светии, събития, които ние възхваляваме, изживяваме, като свидетелстваме чрез вярата си за тяхната истинност. Възпявайки подвига на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София, Църквата говори, че те посрамили елинската мъдрост и показали безумието на светските представи за живота, оставяйки земното благоденствие, за да добият небесната радост. Това е свидетелството на Свещеното Предание. В нас остава упованието, че светите мъченици изпросват чрез молитвите си пред Божия престол застъпничеството за нас и за любимия ни град, носещ името на Божията Премъдрост – София.
Днес, събрани в древния храм на Премъдростта, Второто Лице на светата Троица, Самия Господ Иисус Христос, ние преживяваме църковното Предание. Това Предание, което, както изтъква свети Ириней Лионски – е не само историческа памет, не просто призоваване на древността. То е единство на духовния опит и благодатния живот, възможни само в Църквата. В Христос вярващите от всички времена, както тези, причислени към сонма на светостта, така и всички от предишните поколения, а също и ние, се обединяваме в църковните тайнства. Това е пълнотата на съборната вселенска Църква, в която нито времето, нито пространството имат своята сила. Небесната и земната Църкви намират своята съборност в единството на Светия Дух, обгърнали всички времена, и както казва Сам Господ Иисус Христос: „Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно …, за да бъдат в пълно единство“ (Иоан 17: 21, 23). Така осъзнали Църквата, като образ, в който много лица стават едно битие, ние чувстваме близостта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София и живеем в събитието на техния празник.
Днешният ден е празникът на столичния ни град. Този древен храм, в който отслужихме светата божествена Литургия, е свидетел за непреходността на Христовата истина. Храм, който в продължение на петнадесет века мълчаливо се въздига, приютил топлите искрени молитви на хиляди и хиляди християни, изплакали болката си, потърсили закрилата на Господа и изказали радостта и любовта си пред Божието лице. Храм, преживял превратностите на вековете и устоял, за да свидетелствува във времената за Божията сила. Храмът, дал името на нашия град – София, градът на Премъдростта, градът на Господа. Колцина ли от нас осъзнават, че живеем в Христовия град, че сме съграждани на Божия Син? Колцина ли са почувствали Неговата закрила и любов? Каква голяма отговорност е да си Христовият жител, който постоянно трябва да показва жертвена любов към ближния, да показва християнските си добродетели, носещи имената на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов.
Възлюбени братя и сестри,
Нека по молитвите на светите лъчезарни мъченици бъдем будни и усилваме вярата си, да стоим непосрамени в надеждата Христова и отдаваме любовта си в този свят, за да бъдем достойни жители на града на Премъдростта. Амин.

Visits: 1

Skip to content