Продължете към съдържанието

Слово на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит за Петдесетница,19 юни 2016 г., София

† Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

 „Царю небесни, Утешителю, Душе на истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш…
дойди и се всели в нас…”
(из Утринните молитви)

Ваше Преосвещенство,
Досточтими отци,
Обични в Господа братя и сестри,

В празничния ден на раждането на Църквата Христова, деня на светата и славна Петдесетница, отправяме познатата на всички ни молитва към Всесветия Дух – да се вселява в нас, да пребъдва във всеки от нас и в цялата наша света Църква, та, неизменно ръководени от Него, да вървим уверено по посочения ни от Господа път – тесния, но единствено верен и спасителен път към богообщението и вечния живот.
Живеем в дни на изпитания – изпитания за всички нас и за цялата Православна църква по целия свят. Сърцата ни обаче не бива да се смущават, защото ние вярваме в Божието обещание за Неговата Църква – за това, че дори и портите адови няма да ѝ надделеят (Мат. 16:18). Вярваме, че нашата Църква – светата Православна църква – неизменно бива направлявана и умъдрявана от Всесветия Дух, слязъл в днешния ден в Йерусалимската горница във вид на огнени езици, за да одухотвори Христовите апостоли и да им даде всичко онова, което Господ им бе обещал преди деня на Възнесението Си. Вярваме, че и днес даровете на Всесветия Дух присъстват в Христовата Църква и в сърцата на верните; че и днес Духът на истината наставлява нас и цялата Църква, така че дори и да се появяват несъгласия и недоразумения, те биват покривани и изправяни от Онзи, Който в днешния ден слиза над всички нас, които с вяра, любов и непомрачена надежда се събираме в Божия храм тържествено да отбележим рождения ден на Христовата Църква.
Изпитания, изкушения и съблазни е имало през всички дни и години, столетия и хилядолетия от живота на светата Христова Църква. Имало ги е и ще ги има и в нашия живот. Ала тогава, когато се уповаваме на Бога, когато търсим Христа и наставленията на Утешителя – Всесветия Дух на истината, Когото днес Отец изпраща на Своята Църква – тогава всичко това отминава, за да се възцари Божията истина и да познаем отново Божията воля за нас и за цялата Негова Църква. Уверени сме, че и тези изпитания, пред които е изправена светата Православна църква днес, ще отминат и ще настъпи светлият ден на възстановеното ни единомислие, когато, както всякога, с едни уста и с едно сърце ще прославим Троичния Бог и ще отправим нашата обща молитва към Него: за доброто и спасението на всеки от нас и за обновлението на цялото Негово творение.
В днешния ден на рождението на Христовата Църква призоваваме всички вас, верните чеда на светата Българска православна църква към единомислие и добра воля, към истинско божествено смирение и усърдна молитва, и най-вече към любовта, която „покрива много грехове” (1 Петр. 4:8), защото така е казал и Сам Господ: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си…” (Иоан 13:35). Въоръжени с тази дълготърпелива и благостна любов, която „никога не отпада” (1 Кор. 13:4-8), със смирението и дълбоката сърдечна молитва, която достига до небесните чертози, ще можем да измолим от Всеподателя мир и единство за Христовата Църква и благопреуспяване на Божието дело на земята. Само с молитва и смирение, с единомислие и любов ще можем да заслужим Божията милост и всички Негови щедрости.
Затова и днес в деня на светата Петдесетница отправяме нашите молитви за целия наш благочестив православен народ с вяра и надежда в Господа, в Когото е и упованието ни.
Божият мир и Неговата любов, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас!
Честит и благословен празник!

Visits: 0

Skip to content