Продължете към съдържанието

Седми международен семинар по систематическо богословие се провежда във Велико Търново

IMG 2071JPGНа 3 ноември в сторопрестолния град Търново бе открит Международният  научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Той се провежда за  седми пореден път, а домакин е Богословският факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“.

Форумът е единствен по рода си в България, който събира православни богослови и философи, работещи в областта на систематическото и догматическото богословие.   Тази година в него участват  представители на  университетите на Велико Търново, София, Белград, Скопие, Атина и Париж.
За първи път е поставена темата за „Богословие на творението". В тридневната програма са включени 20 научни доклада и са предвидени дискусии, посветени на Божието творение.

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ (Четв. 3:11:16)

12:00 Регистрация и настаняване

15:00 Откриване, приветствия

Първа научна сесия Модератор: проф. дфн Калин Янакиев

15:10 – 16:15 докт. Дарко Стоянович – „Екзистенциално-онтологичното измерение на творението"

                     докт. Неделко Ристанович – „Релационното измерение на творението"

16:15 – 16:45 Дискусия

16:45 – 17:15 Кафе-пауза

17:15 – 18:45 докт. Дионисий Склирис – „Човешкият принцип в богословието на св. Максим Изповедник"

                     гл. ас. д-р Смилен Марков – „Επικράτεια – като елемент на Божия образ (развития във византийската антропология през IX в.)"

                     доц. д-р Свилен Тутеков – „Тайната на човека в перспективата на сътворението и на новата твар в Христос (пролегомена към христоцентричната антропология на възглавяването)"

19:00 – 19:30 Дискусия

20:00 Вечеря

ДЕН ВТОРИ (Петък 4:11:16)

Втора научна сесия Модератор: гл. ас. д-р Смилен Марков

9:00 – 10:30 доц. д-р Александър Джаковац – „Душата между тварното и нетварното. Една богословска ambigua"

                   ас. свещ. Вукашин Миличевич – „Сътворяването от нищо и поетичната структура на творението според св. Григорий Нисийски"

                   д-р Невена Димитрова – „Познанието като поезия на творението"

10:30 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 12:45 доц. д-р Мариян Стоядинов – „Раят в перспективата на сътворението и пакибитието"

                    докторант Боян Божкович – „Човешката свобода и произхода на смъртта"

                    ас. свещ. Кире Траянов – „Възгледът на св. Йоан Златоуст по проблема за теодицеята"

12:45 – 13:15 Дискусия

13:30 Обяд

Трета научна сесия Модератор: доц. д-р Свилен Тутеков

15:00 – 16:30 Сречко Петрович – „Библейският Бог Творец и сътворението: поглед към т. нар. библейски креационизъм"

                      ас. д-р Златко Матич – „Богословие на творението в мисълта на Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI)"

                      доц. д-р Светослав Риболов – „Богословие на творението в българската богословска мисъл на ХХ в."


16:30 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:30 Кафе-пауза

17:30 – 19:00 проф. дфн Калин Янакиев – „Адам, Новият Адам и Църквата като ново човечество"

                     гл. ас. д-р свещ. Сава (Щони) Кокудев – „Преобразяване на творението в Евхаристията: опит за богословска рефлексия"

19:00 – 19:30 Дискусия

20:00 Вечеря

ДЕН ТРЕТИ (Съб. 5:11:16)

Четвърта научна сесия Модератор: доц. д-р Светослав Риболов

9:00 – 10:30 проф. дфн Георги Каприев – „Политическа теология/ философия във Византия"

                   проф. Ристо Солунчев – „Християнството и антиполитическият анархизъм"

                   доц. Милан Джорджевич – „Концептът за отечеството между идеологията и предвкусването на новата твар"

10:30 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 12:30 Заключителна дискусия

Текст  и снимки: Весела Игнатова

{joomplucat:179 limit=30|columns=3}

Visits: 0

Skip to content