Продължете към съдържанието

Магдалена Крайчева успешно защити докторат на тема „Жена в „свещенство” – предизвикателство към съвременния юдаизъм“

5 20170707 1339834552На 7 юли в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на Магдалена Юлиева Крайчева на тема „Жена в „свещенство” – предизвикателство към съвременния юдаизъм“.
Новият доктор по теология успешно представи своя научен труд, който разглежда проблема за сблъсъка на юдаизма с идеята за жени равини, която се появява в края на 18. век, разгръща се през XIX век и се „реализира” за първи път в началото на 20. век с ръкоположението (макар и частно) на първата жена равин в историята на юдаизма – Регина Йонас от Германия.

Темата има не само актуален характер, но и предизвиква към дълбок богословски размисъл и нови изследвания. Въпросът за женското свещенство не е особено популярен в литературата и в научните разработки. Едва през последните няколко десетилетия, когато се появяват различни изследвания, концентрирани върху женския пол и неговата роля, се осъществяват някои разработки и в тази посока. Магдалена Крайчева разгръща изследването си и през погледа на християнството, направен е и паралел с исляма. Чрез въпроса за свещенството в юдейската традиция умело е намерен отговор на ключовия проблем – равинатът е по-скоро институция, а не свещенство, но логично идва риторичния въпрос: защо тогава трябва да има конфликт с жени равини в юдаизма… Изследователката стига до своето заключение, че единствено Църквата по Божие установление предлага спасителните средства, едно от най-важните от които е тайнството Свещенство, изпълнявано от мъже.
За дисертационния труд свои рецензии прочетe доц. д-р Ивайло Найденов  от свое и от името на отсъстващия доц. д-р Мариян Стоядинов, а становища – проф. д-р Ели Сярова, доц. д-р Клара Тонева (научен ръководител на докторантката) и доц. д-р Стефан Стефанов. Всички членове на научното жури гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на образователно-научната степен „доктор“ на Магдалена Крайчева, като доц. д-р Мариян Стоядинов поради невъзможността да присъства лично гласува с вот по телефона.
 
Текст и снимки: Станислава Кьосева

{joomplucat:639 limit=8|columns=4}

Visits: 0

Skip to content