Продължете към съдържанието

Софийска среща „Наука и православие по света”

sreshta 21 03 2018На 21 март 2018 г. (сряда) от 10 часа в заседателната зала на хотел „Кристал Палас” (ул. „Шипка” 14) се проведе научна среща – дискусия, посветена на темата „Наука и православие”.
Лектори бяха:

  • проф. дфн Нина Димитрова (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН)
    Моменти от историята на взаимоотношенията религия – наука в България (ХХ – ХХІ век)
  • доц. д-р Павел Павлов (Богословски факултет – СУ „Св. Климент Охридски”)
    Православно богословие и наука в България

Модератори на дискусията бяха проф. дин Александър Костов и гл. ас. д-р Ивайло Начев (Институт за балканистика с Център по тракология – БАН)


Срещата започна с изпяването на тропара на св. Климент Охридски. Първият лектор, проф. дфн Нина Димитрова (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН) изнесе доклад, с който направи обзор на развитието на отношенията между наука и религия в България през 20. и 21. век. Основният момент в доклада беше базиран на спор между двама български учени от 30-те години на миналия век, единият привърженик на съработничеството между наука и религия (Иван Саръилиев – български философ, ректор на Софийския университет 1946 г.), а другият привърженик на идеята, че наука и религия са две взаимно изключващи се разбирания (Димитър Михалчев – български философ и председател на Българската академия на науките между 1944 и 1947 г.).
Вторият лектор, доц. д-р Павел Павлов (Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”), засегна в доклада си православното богословие в рамките на университетските среди в България. В изказването си доц. Павлов наблегна на необходимостта от диалог между наука и религия, тъй като крайното отричане на съвместимостта между двете води до патологично изкривяване в развитието на човека или в посока към краен атеизъм или в посока към агресивено суеверие. Обърна внимание в краткост и на историята на Богословския факултет и необходимостта той да остане в рамките на Софийски университет, наравно и във връзка с останалите науки. Доц. Павлов обърна специално внимание на богатството на филиалната библиотека на факултета, като една от най-богатите библиотеки в България в частност касаещи богословието и науката. Накрая докладът завърши с акцент върху предизвикателствата пред богословието и науката и по-конкретно православната визия и новостите в науката.

Събитието завърши с дискусия касаеща тематиката на международния проект за отношението между наука и религия.

Самият проект „Наука и православие по света” обединява усилията на учени от голям международен екип с цел изследване на отношенията и особеностите на диалога между наука и религия в страните със значими православни общности.
Интердисциплинарният екип включва над 50 специалисти от 15 страни, представители на различни академични области, като природни науки, философия, история и богословие и др. Дейностите в рамките на „Наука и православие по света” имат научна и обществена значимост от една страна поради относителната неразвитост на изследванията на връзките между наука и религия като изследователска дисциплина. От друга страна значение има ниският интензитет на диалога между научния и религиозния светоглед в православен контекст в сравнение със ситуацията в страните, където преобладаващи са другите основни християнски деноминации.
На срещата присъстваха гости от различни научни среди, студенти и докторанти на СУ „Св. Климент Охридски“, учени от БАН, свещенослужители и др. Събитието беше документирано и се очаква да излезе пълен запис на докладите и дискусията, който да е общодостъпен за всички интересуващи се от проблематиката.

 

Текст и снимки: Станислава Кьосева

{joomplucat:841 limit=10|columns=3}

Visits: 0

Skip to content