Продължете към съдържанието

Престави се в Господа Иванка Славова

Ivanka SlavovaНа 23 март 2019г., далеч от дома си, в град Торонто (Канада) след кратко боледуване с този свят се раздели Иванка Маринова Славова.
Госпожа Славова е родена на 24.10.1945 г. в София и е позната в църковните среди като съпругата на покойния професор Славчо Вълчанов Славов (1940 – 2013), която той в своето жизнеописание с благодарност нарича  „моята пожизнена опора“. След кончината на г-н Професора жизнерадостната и усмихната г-жа Славова прекарваше зимните месеци при по-голямата си дъщеря проф. Пенка Петрова в Торонто, откъдето Бог реши да Си я прибере.  

От 1993 година до пенсионирането си г-жа Славова е Изпълнителен директор на Българското библейско дружество. В това си качество, тя е организатор и координатор на т.н. Най-нов превод на Библията на български език, приела го като дело на живота си. Неуморно, с вяра и отговорност тя съдейства на преводаческата комисия при компютърната обработка на текста, внасяне на корекции и подготовката му за издаване. Това дело тя продължава и след пенсионирането си, като участва активно в довършването на превода и неговото представяна и популяризиране.
Впрягът на двойката Славчо Вълчанов и Иванка Славова  работи заедно на Божия виноград тук на земята – достойно, с вяра и много любов. Сега двамата, пак са заедно при Създателя, за да се наслаждават на едно ново състояние, „където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен“.
Бог да прости Иванка Славова!
Опелото на г-жа Славова ще се състои на 13 април 2019 г. в храм „Св. пророк Илия“, кв. Княжево в 12,00 часа.

Visits: 0

Skip to content