Продължете към съдържанието

В Софийска митрополия се проведе среща и работен семинар за учителите по Религия

IMG142На 18 май, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит, в сградата на Софийска св.митрополия се проведе годишна среща и работен семинар за учителите по Религия от София и областта, под надслов: “Да учим като Христос”.
Срещата, която има за основна цел да обмени опит между отделните участници в религиозното образователно дело в България, е по инициатива на Софийска митрополия. Като организатори на събитието взеха участие Духовно-просветният отдел към Софийска митрополия и Центърът за образователни инициативи Двери.

В съботния ден в залата на митрополията се събраха учители, студенти, преподаватели в Богословския факултет, които се интересуват от въпросите на религиозното образование у нас и искат да вложат време и усилия в тази област.
Сред присъстващите бяха Белоградчишкият еп. Поликарп, викарий на Софийския митрополит, проф. д-р Божидар Андонов от Богословския факултет, доц. д-р Адриан Александров, йеромонах Мелетий, зам.-ректор на Софийската семинария, г-жа Ваня Станчева, старши експерт РУО – София, г-н Ангел Младенов, началник на Духовно-просветния отдел на Софийска митрополия и митрополитски служители, д-р Златина Каравълчева и д-р Полина Спирова от Центъра за образователни инициативи Двери и др.
Срещата – семинар бе открита от еп. Поликарп, който приветства гостите от името на Българския патриарх Неофит, очерта работата на семинара и представи накратко работата на създадения „Духовно-просветен отдел“ към Софийска митрополия.
Владиката подчерта, че главната идея на днешната среща е да се сплотят учителите, да се насърчат да споделят своя опит и да се даде препоръка за бъдещата им работа. Определили общата цел, всички да се поощрят и осъществят възможно най-добри резултати в религиозно-възпитателното дело.
Той увери, че с тази среща дава гаранция, че Софийска митрополия има желание да работи и подпомага религиозното образование на всички нива. Тя насърчава и ще продължава да насърчава добрата комуникация между директори и преподаватели, създаването на учебни помагала и реализирането на различни инициативи, стимулира добрите взаимоотношения между родители, ученици и преподаватели, търси финансови средства, за да подпомага работата в райони с малко население и в затруднено икономическо състояние.
Като представител на център „Двери“, д-р Полина Спирова сподели своя опит и подчерта заслугите на настоящите учители, които като жените-мироносици не се отказват от благородната мисия и продължават, въпреки трудностите да работят на това поприще. Тя определи като най-голям проблем в настоящото състояние на религиозното образование у нас недостига на кадри.
Старши експерт Ваня Станчева от Регионалното управление на образованието – София представи предизвикателствата, които стоят пред днешните учители по Религия. Тя сподели разликата между учениците, изучаващи Религия преди 30 години и тези, които днес проявяват желание религиозно да се ограмотят. Подчерта необходимостта от нов преподавателски подход, който е адекватен със съвременния ученик. Г-жа Станчева очерта трудностите, които през последните десетилетия се проявяват в българското училище и в частност при изучаването на предмет Религия, но и успехите в съратничеството между отделните институции.
Доц. д-р Адриан Александров заяви, че студентите богослови, които осъзнато изучават богословските науки са добре подготвени за преподаватели в българското училище като направи сравнение с други специалности. Той очерта като основен проблем липсата на студенти и сподели как Богословския факултет е създал условия да се подготвят педагогически кадри със своите магистърски програми и квалификационни курсове като дори вече се преподава и методика за прицърковните школи. Той подчерта, че успехът зависи адекватността на учителя и колко още качества трябва, за да бъде добър учител, а не само образован педагогически.
Йеромонах Мелетий като зам.-ректор на Софийската семинария, изхождайки от факта, че не е възпитаник на Софийската семинария и има само двугодишен преподавателски опит, сподели своите наблюдения върху преподаването на предмета „Нов Завет“ в семинарията и какви трудности среща като учител. Той посочи специфичността на преподавателската работа в средната ни духовната школа, различието между учениците и възможностите им при работа, и голямата необходимост учителите не само да се добре теоретично подготвени, но и да имат и други качества, с които да могат да увлекат учениците.

Проф. д-р Божидар Андонов като благодари на еп. Поликарп за неговото разбиране и инициативност в образователното дело заяви, че е необходимо Църквата да определя качествата и възможностите на заявилите се преподаватели по Религия. Необходимо е тя да препоръчва преподавателите и да носи отговорност за тяхната работа. Той сподели, че това се налага, тъй като директори се оплакват от учители, които преподават предмета и се стига до крайности, които да водят до преустановяване на преподаването в училище. Директори апелират да се проверява подготовката на учителя и способността му да общува с ученици. Професорът в своя дългогодишен опит подчерта, че Богословския факултет дава най-добрата подготовка със своите програми и курсове и затова трябва да бъде рекламиран като най-добрия гарант за качество на религиозните педагогически кадри.

Срещата на преподавателите продължи с работен семинар, в който бяха представени някои практики и методи в преподаването на предмета Религия.

ЗА ПО-БОГАТ СНИМКОВ МАТЕРИАЛ НАТИСНЕТЕ ТУК

Текст и снимки: Весела Игнатова

Visits: 0

Skip to content