Продължете към съдържанието

Проповед за Събора на небесните ангелски сили от св. Софроний Врачански

36665647554 946c8e4bac c"Ти правиш Ангелите Си ветрове и служителите Си – огнен пламък" (Пс. 103:4)

Нашите православни християни са приели от съборите на светите Отци да празнуват днес (8 ноември) събора на светите ангели и са отхвърлили старото поклонение на ангелите, което било измислено от някои еретици. Защото в древността, когато отстъпили от Бога, хората почнали да се покланят на слънцето, на луната, на звездите, на животните, на ангелите и да им принасят жертви. Това злочестиво обожествяващо поклонение на ангелите съществувало и през апостолско време. Tогава имало еретици, които учели хората да се покланят на ангелите, като на Бога. И твърдели, че ангелите са създали света и стоят по-горе от Христа, понеже са безтелесни, и наричали архангел Михаил еврейски Бог. Затова светите Отци проклели на събор това ангелско Богопочитание и постановили днешното благочестиво празнуване на светите ангели, които са Божии служители и човешки пазители. И в страната,в която обожествявали ангелите, по-късно християните почнали благочестиво да празнуват ангелския събор и построили църкви, посветени на свети архангел Михаил, както и в Хони, където архангел Михаил се яви на свети Архип. За това бе оставено този празник да се празнува на 8 ноември. За този ангелски събор апостол Павел ясно казва, че като се възнесъл до третото небе, видял деветте ангелски чина, и казва, че са разделени на три ликa и всеки лик има по три чина или рaзрядa.

В първия лик са: престолите, херувимите и серафимите.

Престолите са най-близо до триипостасното Божество. Бог мислено седи на тях, като на престол, както казва пророк Давид: "Ти седна на престола, Съднико праведний" (Пс. 9:5).
Серафимите са шестокрили и стоят около огнения Божи престол, както ги видял Исаия (вж. Ис. 6:1, 2). Те приличат на огнен пламък, защото пламтят от любов към Бога, както доказва и името им – серафим, което на еврейски ще рече „пламтящ“.
Херувимите са многооки и силно блестящи. Те познават дълбоките Божии тайни и се просвещават от Бога, а те на свой ред просвещават другите, както доказва и името им – херувим, което на еврейски ще рече „многоок“. Чрез тях се излива върху другите премъдрост и Богопознание.

Във втория лик са: господствата, силите и властите.

Господствата властват над другите ангели и доброволно и радостно служат на Бога. Те изливат благоразумната власт върху другите ангели и незабавно изпълняват Божията воля. Вършат забележителни чудеса и изливат тази чудотворна благодат върху праведни човеци, за да вършат чудеса, да изцеряват болни и предварително да предсказват какво ще се случи.
Силите помагат на хора, които имат някакви трудности, и им дават сила да търпят. Укрепват скръбните и им помагат да търпят всички беди и да благодарят на Бога, Който дава всичко за наша полза.
Властите имат власт над дяволите. Те пропъждат бесовете и дяволските злини от хората и не позволяват на дявола да мъчи човека, колкото иска. Укрепват постниците и ги пазят. Пропъждат лукавите помисли и лошите прилози от човешкия ум.

В третия лик са: началата, архангелите и ангелите.

Началата командват другите ангели и ги подреждат мислено, за да изпълняват Божиите заповеди. Бог им е дал да пазят царствата, земите, всички народи и езичници, защото всяко царство и народ си имат по един ангел пазител. Те учат хората да въздават полагащата се чест на всяко началство според степента му. Издигат хората на висока чест и слава и ги наставляват да се грижат за сиромасите, за слава Божия, и да им помагат във всичко необходимо.
Архангелите са големи благовестители, които възвестяват великите Божии дела и разкриват Неговата воля, като получават известие от горните чинове и съобщават на долните чинове, а долните съобщават на хората. Архангелите увеличават християнската вяра, просвещават човешкия ум да разбере евангелската истина и разкриват тайната на православната вяра.
Ангелите са близо до света. Те съобщават малките Божии тайни на Неговата воля на хората и ги наставляват да живеят праведно. Пазят всеки човек и го крепят да не падне в зло, а ако падне, го вдигат да стане и никога не го изоставят, ако той иска да стане.

Всичките тези девет ангелски чина, макар според службата си да имат различни имена, се наричат ангели, тоест служители, защото служат на Божията заповед. Тяхното служение не е еднакво, а всеки има служба, съответстваща на чина му, защото Бог не открива тайните Си еднакво пред всички, а чрез горните чинове просвещава долните, както видя пророк Захария. След като говорил с един ангел, той видял как друг ангел слязъл и го пресрещнал, за да му каже да се върне и да съобщи на пророка какво ще стане с Иерусалим (вж. Зах. 2:3, 4). И пророк Даниил казва, че ангел казал на ангела да му обясни виденията (вж. Дан. 8:16). И така, долните ангели получават, чрез горните известие за Божията воля и биват изпращани от тях на служение.

Затова днес православните християни праведно празнуват събора на всички ангели и им се молят за помощ. Защото всичките тези ангели ще се съберат на Страшния Божи съд, когато Христос дойде да съди живите и мъртвите, и ще ги изпрати да съберат всички Божии избраници от четирите краища на света. За това и ние днес се молим, дано заедно с Божиите избраници да съберат и нас, които почитаме и славим техния празник. Началник на всичките девет ангелски чина е архангел Михаил,който е поставен от Бога. Защото, когато Бог прокле Деница заедно с целия десети чин и от най-светлия ангел го направи най-тъмен и черен дявол и го изпъди от небето и той падна в бездната заради гордостта си, тогава архангел Михаил, който стоеше най-отдолу, като видя, че Деница пада, събра всички ангелски чинове и викна с висок глас: „Внимавайте всички ангели, застанете със страх пред Бога, Който ни е създал, да не помислим нещо лошо против Бога. Внимавайте, най-светлите ангели пострадаха и станаха най-тъмни и паднаха заради гордостта си от небето в ада“. Като изрече това на ангелския събор, оттогава Михаил застана начело на херувимите и серафимите и пее с всички небесни чинове тържествената песен: "Свят, свят, свят е Господ Саваот! Пълни са небето и земята с Твоята слава!". И събранието, на което Михаил събра всички ангелски чинове и рече: „Внимавайте“, бе наречено ангелски събор, тоест: „Внимавайте, съгласие и единомислие“, защото всички заедно прославят единомислено Светата Троица. Така трябва и ние с любов, съгласие и единомислие да славим Бога с направените си от пръст устни сега и винаги и във вечните векове, амин.

Из "НЕДЕЛНИК или поучително Евангелие за всички дни от годината" на св. Софроний епископ Врачански

Фотография: Стенопис от фасадата на храм "Рождество Богородично" (Анелия Желязкова)

Публикация в интернет от http://pravoslavenhram.com

Visits: 4

Skip to content