Продължете към съдържанието

ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОСЛАВНОТО ПАСТИРСТВО (ПЪТ И ДЕЙСТВИЕ)

1340979 scaledСанфранциски и Западно американски архиепископ Йоан (Шаховски)

Първо българско издание
Превод от руски: Златина Каравълчева, Борис Маринов
Богословска редакция: свещ. Козма Поповски
Технически редактор: Борис Маринов
Коректор: Марио Коев
Предпечат и оформление на корицата: Златина Карчева
Издава: Софийска света митрополия и фондация "Двери"
София, 2018 г.
Цена: 15 лв


Няма нищо по-страшно и по-блажено от пастирското служение. Чрез земните и небесните пастири господ пасе своето стадо – вече повярвалите и все още не стигналите до вярата души.
Само този може са бъде пастир и да води хората към вечния живот, който сам знае Пастира, който е познат на Пастира. "Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават" (Иоан 10:14). Такова е първото условие на пастирството.
Истинският, Единствен Пастир не съди по лице, не гледа дали човекът е записан от човеци в Неговото стадо. Книгата на живота е Негова и там Той Сам записва човешките души, и никой освен Него не може да я прочете, ни дори да я отвори (срв. Откр. 5:3-4).
Добрият пастир е воин и началник на воини… Кормчия и капитан… Баща, майка, брат, син, приятел, слуга. Дърводелец, шлифоващ скъпоценни камъни и златотърсач. Писател, който пише Книгата на живота…

Книгата можете да закупите от Домакина на Софийска света митрополия – г-н Кольо Лозанов.
За контакт: гр. София, ул. Калоян №7, ет. 1, стая 7, тел.: 02/ 987 74 89, 0879 259 293.

Visits: 23

СОФИЙСКИ МИТРОПОЛИТ

ВАЖНО

АРХИВ

ВРЪЗКИ

Skip to content