Продължете към съдържанието

Номиниране на практическите дейности в изучаването на Религия (Православие) в гр. Кюстендил

31В област Кюстендил се проведено представяне на практическите дейности по предмет Религия (Православие). Тази инициатива е част от инициативата на МОН и Синдиката на българските учители, която цели през м. април номинираните училища и детски градини от областните конференции в страната да бъдат представени на Национална конференция под надслов: „Хуманизъм и вяра“.

На 12 и 13 февруари 2020 г. в ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил, бяха представени предимно модели на обучение по Религия (Православие) в над 20 детски градини и училища в градовете Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила и Бобошево, в които децата изучават предмета.

Жури в състав: Гергана Паргова (старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия), Аделина Крушовска (старши експерт по български език и литература) и представител на Софийска Света Митрополия – д-р Ивелина Николова (учител по Религия и преподавател по Систематическо богословие към ПУ „Паисий Хилендарски“), определиха чрез явно гласуване четири номинирани училища в етапите: предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Заедно с богословите, завършили Религия и теология, своята работа представиха и учители от други хуманитарни специалности, които преподават предмета „Религия и ценности“ по проект на МОН „Подкрепа за успех“.

Община Кюстендил е една от двете големи общини в страната (наравно с Община Петрич), в които предметът Религия (Православие) се преподава във всички детски градини и училища до 7. клас. След предварителни срещи с директорите на всички учебни заведения стана ясно, че те заедно ще кандидатстват в определените етапи. Това се предприема с цел избягване на евентуална конкуренция помежду им. Подобна практика е направена и при представянето на етапите от Община Петрич.

Единодушно журито поздрави и насърчи усилията на всички учители, работещи в областта на духовното и нравственото възпитание на децата, като приоритет имаха учителите, преподаващи предмета Религия. Журито номинира следните учебни заведения:

Предучилищен етап: детските градини в гр. Кюстендил;45F0B0

Начален етап: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Дупница и СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, с преподавател Живка Мантаркова;

Прогимназиален етап: смесените групи 5. – 7. клас в местните училищата в гр. Кюстендил;

Гимназиален етап: ПГОСУ – гр. Дупница,– сборна група от 8. до 12., изучаваща предмета „Религия и ценности“, с преподавател Ивайло Б. Иванова

Критериите по които бяха оценени  участниците са: иновативност, ясна методология, креативност.

В обобщение жирито подчерта, че няма и не може да има конкуренция между учителите по Религия в страната, не е необходимо и съревнование, което избира няколко измежду многото учители, полагащи огромен труд, сериозни усилия и нелека работа в обучението на децата в предмета Религия. Номинирането е за поощрение, но единодушно журито е убедено в това, че усилията на всички преподаватели заслужават адмирации, защото те допринасят за възпитанието и бъдещето на децата ни.

Текст: д-р Ивелина Николова

Visits: 0

Skip to content