Продължете към съдържанието

АКАТИСТ НА БОЖЕСТВЕНИТЕ ХРИСТОВИ СТРАДАНИЯ

razpyatieКондак 1
 
Поборниче Воеводо и Господи на Небето и земята, като гледаше Тебе, безсмъртния Цар, да висиш на Кръста, цялото творение се измени, небето се ужаси, основите на земята се потресоха. А ние, недостойните, като принасяме благодарствено поклонение на Твоето страдание за нас, с разбойника Ти зовем: Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето царство.

 
Икос 1
 
Ангелските ликове, за да допълниш не от Ангел си възприел плът, но заради мене, бидейки Бог,  си станал човек, и човека, умрял в грехове, си оживил с твоите животворящи Тяло и Кръв.  За това, благодарни за такава любов, Ти зовем:
Иисусе, Боже, любов предвечна, Който за нас, земнородните, така си благоворил;
Иисусе, милост безмерна, Който си слязъл долу при падналите човеци;
Иисусе, Който в нашата плът си се облякъл и със Своята смърт си разрушил властта на свъртта;
Иисусе, Който с Твоите Божествени Тайни всички нас си обожил;
Иисусе, Който с Твоите страдания и Кръст целия свят си изкупил;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 2
 
Като Те видя Ангелът в Гетсиманската градина да се подвизаваш до кървава пот в молитва, застана до Тебе и Те подкрепяше, когато нашите грехове като тежко бреме натегнаха върху Тебе: защото Ти , взел на рамо погиналия Адам, си го представил на Отца, като преклони колене и се молеше. За това с вяра и любов Ти пея: Алилуя!
 
Икос 2
 
Иудеите на разбраха непостижимия смисъл на Твоето доброволно страдание; за това на идващите към Теб със светилници в нощта си рекъл : Аз съм. Те, макар и да паднаха на земята, но после Те свързаха и отведоха към съдилището. А ние, припадащи пред Тебе по този път, с любов Ти зовем :
Иисусе, Светлина на света, от лукавия свят си бил възненавидян;
Иисусе, живеещ в непристъпна светлина, от областта на мрака си бил уловен;
Иисусе, Сине Божий безсмъртен, от погибелния син за смърт си бил посочен;
Иисусе, в Който няма лъжа, от предателя с лукавство си бил целунат;
Иисусе, Който даром даваш Себе Си на всички, за сребърници си бил продаден;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 3
 
Със  силата на Твоето Божество си предрекъл трикратното отричане на ученика. А той след това, макар и да се отрече от Тебе с клетва, като видя  в Теб, своя Господ и Учител, в двора на първосвещеника, се умили в сърцето си, излезе вън и плака горчиво: ‘’ Погледни и към мен, Господи, и смекчи жестокото ми сърце, та със сълзи да умия моите грехове, като ти пея : Алилуя.’’
 
Икос 3
 
Като Архиерей вовеки, имащ истинска власт по чина Мелхиседеков, си застанал пред беззаконния първосвещеник Каиафа, Владико и Господи на всички. Приел мъчение от Твоите раби, приеми от нас тези песни:
Иисусе  безценни, Който си бил за цена оценен, придобий ме за Твое вечно наследие;
Иисусе,желание на всички, поради страх отхвърлен от Петър, не отхвърляй, мене, грешния;
Иисусе, Агънче незлоблив, разкъсван от люти зверове, избави ме от моите врагове;
Иисусе, Архиерею, влязъл със Своята Кръв в Светая Светих, очисти ме от плътските скверноти;
Иисусе, Който си бил свързан, но имаш власт да свързваш и развързваш, разреши моите тежки прегрешения;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 4
 
Дишащи буря от злоба, христоубийците иудеи, като послушаха гласа на бащата на лъжата и човекоубиеца дявол, отхвърлиха Тебе, правия Път, Истина и Живот. А ние Тебе, Христа, Божията Сила, в Когото се скрити всички съкровища на премъдростта и разума, изповядваме и пеем: Алилуия!
 
Икос 4
 
Като чу Пилат Твоите кротки думи, Те предаде на разпятие, като достоен за смърт, макар и сам да свидетелствуваше, че не намира никаква вина в Тебе: уми ръцете си, но сърцето си оскверни. А ние, удивени от тайната на Твоето доброволно страдание, с умиление зовем:
Иисусе, Сине Божий и Сине на Девата, от беззаконните синове си бил измъчен;
Иисусе,поруган и оголен, Който даваш красота на полските кринове и обличаш небето с облаци;
Иисусе, насилен с рани, Който с пет хляба пет хиляди си наситил;
Иисусе, Царю на всички, вместо благодарност и любов, жестоки мъки си възприел;
Иисусе, Който заради нас цял ден си бил уязвяван, изцели язвите на душите ни;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 5
 
В Твоята Боготечна Кръв си се облякъл, Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха. Зная, наистина зная с пророка защо са червени дрехите Ти: аз, Господи, аз Те уязвих с моите грехове. И на Тебе заради мен, уязвения, благодарствено зова : Алилуия.
 
Икос 5
 
Като Те предузна духом, с безчестие и рани изпълнен, богогласния Исаия ужасен възгласи: “ Видяхме Го, и в Него нямаме изглед, нито величие ”. А ние, като Те гледаме на Кръста, с вяра и удивление зовем:
Иисусе, търпящ безчестие, Който със слава и чест си увенчал човека;
Иисусе, на Който Ангелите не смеят да гледат, но страните си плесници си получил;
Иисусе, Който си бил удрян с тръст по главата, преклони към смирение моята глава;
Иисусе, Който си имал помрачени от кръв очи, отвърни очите ми, за да не виждам суета;
Иисусе, Който от глава до петите не си имал здраво място, направи ме целия здрав и цял;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 6
 
Проповедник на Твоето незлобие се яви Пилат, като показа на народа, че не намира в Тебе нищо достойно за смърт, но юдеите като диви зверове, видели кръв, скърцаха със зъби срещу Тебе и викаха : ‘’ Разпни Го, разпни”. А ние, като целуваме Твоите пречисти язви, зовем : Алилуя.
 
Икос 6
 
Възсиял си за зрелище и ужас на Ангели и човеци, когато Пилат каза за Тебе: “ Eто го Човекът”. Дойдете да се поклоним на поругания за нас Иисус, като възгласяме:
Иисусе, Творче и Съдия на всички, Който от Своето творение си бил измъчван;
Иисусе, подателю на премъдрост, Който не си дал отговор на безумните;
Иисусе, лекарю на уязвените от грехове, дай ми лечебната сила на покаянието;
Иисусе, Пастирю поразен, порази бесовете, които ме изкушават;
Иисусе, Който си имал съкрушена плът, съкруши сърцето ми с Твоя страх;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 7
 
Kaтo искаше да избавиш човека от робството на врага, си смирил Себе Си пред Твоите врагове и като агнец безгласен си бил отведен на заколение и навсякъде язви си търпял, за да изцелиш човека, който зове : Аллилуя!
 
Икос 7
 
Дивно дълготърпение си показал, когато войните , поругаващи се над Тебе, по думите на неправедния съдия с люти рани уязвиха Пречистото Твое Тяло и то се обагри с кръв от глава до пети. За това със сълзи зовем:
Иисусе, човеколюбиви, Който с тръни от човеците си бил увенчан;
Иисусе, безстрастен по Божество, Който си претърпял страдания, за да ни избавиш от страстите;
Иисусе, Спасителю мой, спаси ме, виновния за всякакви мъки;
Иисусе, от всички оставен, утвърждение мое, утвърди ме;
Иисусе, от всички оскъпрбен, радост моя, развесели ме;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 8
 
Дивно и странно Ти се явиха Мойсей и Илия на Тавор, и говореха за Твоя край, с който щеше да завършиш в Иерусалим. Там видяха Твоята слава, а тук, видели нашето спасение, зоват: Алилуя.
 
Икос 8
 
Навсякъде гонен от юдеите заради многото мои грехове си претърпял поругания и мъки: eдни казват, че си противник на кесяра, други като злодей Те осъждат, трети викат ‘’  Премахни Го, разпни Го“. На Тебе, от всички осъден и воден на разпятие, от дълбините на душата зовем:
Иисусе, несправедливо осъден, Съдия наш, не ни осъждай според делата ни;
Иисусе, изнемогващ по пътя под Кръста, сило моя, в часа на моята скръб и страдание не ме оставяй;
Иисусе, зовящ за помощ към Отца, подвигоположниче мой, укрепи ме в моята немощ;
Иисусе, безчестие приел, славо моя, не ме отхвърляй от Твоята слава;
Иисусе, образ на Пресветлата Ипостас на Отца, преобрази моя нечист и мрачен живот;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 9
 
Цялото естествено се смути, като те видя повесен на Кръста, на небето слънце скри лъчите си, земята се потресе, храмовата завеса се раздра, адът изхвърли умрелите. А ние се покланяхме на мястото, на което са стояли Твоите пречисти нозе и пеем : Алилуя.
 
Икос 9
 
Многоречивите витии, макар и много да говорят, но не могат да отдадат достойно благодарение на Твоите Божествени страдания, Човеколюбче. А нашата душа и тяло, сърцето и цялото ни същество с умиление Ти зовем :
Иисусе, прикован на Кръста, прикови и изглади ръкописанието на нашите грехове;
Иисусе, простиращ ръце от Кръста към всички, привлечи и мен, заблудения;
Иисусе, врата на овците, прободен в ребрата, чрез Твоите язви въведи ме в Твоя чертог;
Иисусе, разинат по плът, разпъни моята плът със страстите и похотите;
Иисусе, Който си издъхвал в мъки,дай ми сърцето ми да не знае друго, освен Тебе, разпнатия;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 10
 
Като пожела да спасиш света, слепите, хромите, прокажените, немите и глухите си изцелил и лукавите духове си изгонил. А неразумните юдеи, дишащи злоба и мъчени от завист, Те приковаха към Кръста , като не знаеха да пеят: Алилуя. 
 
Икос 10
 
Царю превечний, Иисусе , Ти целият страдаш заради моето невъздържание, та да ме направиш целия чист, като ни показваш пример във всичко, за да последваме Твоите стъпки и да зовем:
Иисусе,любов непостижима, Който не си вменил грях на разпъналите Те;
Иисусе, Който с плач и сълзи си се молил в градината, научи и нас да се молим;
Иисусе, изпълнил всички пророчества за Тебе, изпълни благото желание на сърцето ни;
Иисусе, предал Своя дух в ръцете на Отца, приеми духа ми в часа на моята смърт;
Иисусе, Който не си попречил да разделят дрехите Ти, кротко отдели душата ми от тялото;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 11
 
Пение всеумилно Ти принасяше Твоята всенепорочна Майка и казваше: “ Ако и да страдаш на Кръста , но Аз зная, че преди деница си роден от Отца, защото виждам, че цялото творение страда с Тебе. Ти, Който предаваш духа Си на Отца, приеми и Моя дух и не Ме оставяй, Която зова: Алилуя “.
 
Икос 11
 
Като светоносна свещ гореше при Твоя Кръст пренепорочната Дева и се изпълваше с майчина скръб за Тебе, залязващото в гроба истинно Слънце на правда­та. Приеми с Нея и нашите сърдечни молитви:
Иисусе, издигнал се на дървото, за да издигнеш и нас, падналите, към Своя Отец;
Иисусе, Който на девственика си дарил Приснодевата за Майка, за да научиш и нас на девство и чистота;
Иисусе, Който Родилата Тебе, Бог Слово, на учени­ка Богослов си поверил, повери и всички нас на Нейно­то майчинско застъпничество;
Иисусе, победителю на света и ада, победи неверието, житейската гордост и похотта на очите, живеещи в нас;
Иисусе, разрушителю на силата на смъртта, избави ме от вечна смърт;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 12
 
Твоята благодат ми подай, Иисусе, Боже мой, при­еми ме, както си приел Йосиф и Никодим, та като чиста плащаница да Ти принеса моята душа и с добродетели да помажа Пречистото Твое Тяло, и като в гроб да Те имам в сърцето си и да зова: Алилуия.
 
Икос 12
 
Като възпяваме Твоето доброволно разпятие, се покланяме на Твоите страдания, Христе, и вярваме със стотника, че наистина си Син Божий, Който ще дойде на облаци със сила и слава голяма. Не посрамяй тогава нас, изкупените с Твоята кръв, които зовем:
Иисусе многострадални, чрез риданието на Твоята Майка и Дева от вечния плач избави ни;
Иисусе, от всички оставен, не ме оставяй сам в часа на моята смърт;
Иисусе, с Магдалина, допираща се до нозете Ти, приеми ме;
Иисусе, с предателя и разпъналите Те не ме осъж­дай,
Иисусе, с благоразумния разбойник в рая въведи ме;
Иисусе, Сине Божий, помени ни, когато дойдеш в Твоето Царство.
 
Кондак 13
 
O, Иисусе Христе, Агънче Божий, Който вземаш греховете на света, приеми това малко благодарение, което Ти принасяме от цялата си душа, и с Твоите спасителни страдания ни изцели от всяка болест, душевна и телесна, огради ни с Твоя Кръст от видими и невидими врагове, и в края на нашия живот не ни оставяй, та, избавени от вечна смърт, винаги да Ти зовем: Алилуя
(Този Кондак се чете три пъти, след което Икос 1 и Кондак 1)
 
Източник: pravoslavenhram.com


 

Visits: 4

Skip to content