Продължете към съдържанието

БОГОСЛОВИЕ И СВЕЩЕНСТВО

1860397 1 scaledПротойерей Георги Флоровски

Издава Софийска света митрополия и Богословски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Библиотека "Православен калейдоскоп"
Печат: Симолини 94
София, 2020 г.
Цена: 18 лв

"Тук са събрани, от една страна, текстове от 30-те години (след 1932 г., когато Георги Флоровски става свещеник), които продължават линията на хронологичното издаване на съчиненията, а от друга страна, това са материали, които в последните години по един или друг начин са попаднали в полезрението на преводачите – било за преподавателска или изследователска употреба. Повечето от текстовете в този том са свързани както с ранния свещенически период на отеца, преди заминаването му за Америка, така и периода на късния "американски" Флоровски, но при всички положения текстове на свещеника Георги Флоровски. Може би това натежа при формулирането на заглавието на тома "Богословие и свещенство"."

Доц. д-р Павел Павлов

Visits: 19

Skip to content