Продължете към съдържанието

Почетна награда за проф. Георги Попов от Богословския факултет

05На заседание на Академичния съвет бяха отличени носителите на Голяматата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки и в областта на природо-математическите науки и на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

Носителят на Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки е проф. дфн Георги Попов от Богословския факултет. Поради невъзможност на проф. Георги Попов да присъства, ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков връчи наградата на неговия брат – ставрофорен иконом Кирил Попов, свещенослужител в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“.

Отец Кирил Попов поздрави всички от името на проф. дфн Георги Попов и заяви, че е изразител на неговото голямо вълнение и на неговата искрена благодарност и признателност за удостояването му с Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. „Подобно на средновековните наши знаменити химнографи проф. Попов възкликва: „Не аз действам, а Бог действа чрез мен““, каза отец Кирил Попов и допълни: „Нека по молитвите на св. Климент Охридски Чудотворец Божието благословение и Неговата милост да бъде върху всички вас!“, като пожела на всички на добър час.

Проф. дфн Георги Попов е дългогодишен преподавател в Богословския факултет и е най-успелият съвременен изследовател в областта на църковната песенна поезия в епохата на „Златния век“ на Старобългарската книжнина. Отрил и въвел за първи път в научно обращение десетки неизвестни химнографски творби на св. Кирило-Методиевите ученици.

През 2013 г. е отпечатана част първа на „Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Книга първа: Климента пясни“, която предлага цикъл предпразнични трипеснеци, създадени от св. Климент Охридски, както и разчитането на името на автора КЛИМЕНТА ПЯСНИ, вградено в акростих. Проф. Попов подготвя и втората част на труда си.

Проф. Попов се дипломира в Софийския университет през 1970 г. със специалност „Българска филология“ и втора специалност „Руски език“. Четири години след дипломирането си е учител в Пловдив. През 1973 г. задочна аспирантура по история на българския език към Института за български език при БАН поставя началото на научно-изследователския му път. Специализира на тема „Езиково-текстологично проучване на среднобългарски ръкописи“ в Москва и Ленинград (днес Санкт Петербург).

От 1976 до 1988 г. е и хоноруван преподавател по старобългарски език и история на българския език в Пловдивския университет. През 1987 г. защитава дисертационен труд на тема „Триодни произведения на Константин Преславски“ и получава научната степен „доктор на филологическите науки“.

През 1988-1992 г. е лектор по български език в Института по славистика при Университета в Залцбург, Австрия. От 1993 г. задълбочава научните си изследвания в Кирило-Методиевския научен център при БАН, като защитава последователно Старши научен сътрудник II степен и Старши научен сътрудник I степен.

Проф. дфн Георги Попов е преподавател по църковнославянски език и старобългарска книжнина в Богословския факултет на Софийския университет от 1992 г. Член е на редакционния съвет на сп. Paleobulgarica (Старобългаристика), на поредицата Кирило-Методиевски студии, на сп. Богословска мисъл.

За значимите му научни постижения проф. Попов е награден с Юбилеен медар 1300 г. България, Значка за Отличие на БАН, Медал „Климент Охридски“, Наградата „Академик Александър Теодоров-Балан“, Наградата на Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН за получени значими научни резултати във връзка с работата по проект на тема: „Старобългарски химнографски произведения на Кирило-Методиевите ученици“. Носител е и на Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента, както и на Орден на Българската православна църква „Св. Климент Охридски“ I степен.

Голямата награда за научноизследователска дейност Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на природо-математическите науки бе връчена на проф. дфзн Иван Христов от Катедра „Квантова електроника“ на Физическия факултет, а д-р Любомир Стоянов – физик от Катедра „Квантова електроника“ на Физическия факултет е носителят на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

Източник: Софийски университет

{gallery}2021-09-30{/gallery}

Visits: 4

Skip to content