Продължете към съдържанието

Международна среща по проект “Иновативна мрежа за преподаване на религия” (IRENE) се проведе в Богословския факултет в София

20210911 130132През месец септември в Богословския факултет в София се проведе работна среща на международния екип на проект "Иновативна мрежа за преподаване на религия" (IRENE), който има за цел да усъвършенства компетенциите на преподаватели по религия, както в началните и средни училища, така и във висши учебни заведения.

Идеята на проекта, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз е да се подобрят методите на преподаване на религия, чрез демонстрация на иновативни методически практики, използвани в държави-членки на ЕС, както и да се предоставят възможности на целевата група за участие в обучителни семинари в Гърция, Финландия, Естония и Италия.

На срещата, която се проведе в Богословския факултет към СУ "Св. Климент Охридски" присъстваха представители на асоциация "Василиада" към архиепископия Крайова, Румъния, представители на Института "Сан Бернардино" във Венеция и представители на Богословския факултет, ръководени от доц. д-р Адриан Александров, зам.- декан по Международна, научноизследователска и проектна дейност, и водещ специалист в България по омилетика и християнска педагогика.

Международната тридневна среща бе съчетана с онлайн дискусия, в която се включиха представители и на останалите партньори на проекта – Аристотелевия университет в Солун, Университета на Източна Финландия и Богословския институт в Талин, Естония.

Основната цел бе да се обсъдят постигнатите до този момент резултати от двугодишния проект, както и да се планират бъдещите дейности, а именно: разработване на програми и провеждане на обучения в Естония, Гърция, Румъния и Италия, насочени към преподаватели по теология/религия от страните, включени в проекта; разработване на учебни материали, отговарящи на обучителните нужди на целевите групи на проект "IRENE"; разработване на сборник статии за състоянието на религиозното образование във всяка една от държавите, включени в проекта, и провеждане на международна конференция за оповестяване на резултатите, която ще се състои във Венеция, Италия.

Подготви: Весела Игнатова

{gallery}13-10-2021{/gallery}

Visits: 0

СОФИЙСКИ МИТРОПОЛИТ

ВАЖНО

АРХИВ

ВРЪЗКИ

Skip to content