Продължете към съдържанието

Слово на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит на Бъдни вечер

5E7891AF58D5CE59EA8FBE465CAB2ACFУВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

ВАШИ ПРЕОСВЕЩЕНСТВА, БОГОЛЮБИВИ ОТЦИ,

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Пред нас отново е святата нощ на очакването белязало цялата история на човечеството, и вече две хилядолетия намерило своето осъществяване в раждането на Богочовека, дошъл в света заради нас и нашето спасение! Спасителят ни донесе Своя мир, помири ни с Небесата и един с другиго, в изпълнение на предвечната Божия воля, за „да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1 Тим. 2:4).

Отново сме в радостта и чувстваме единството си с цялото творение, подготвяйки се, заедно със светите ангели и мъдреците от Изтока, с витлеемските пастири и цялата безсловесна твар, да посрещнем Него – предвъзвестения от ветхозаветните пророци божествен Младенец: „повит, лежащ в ясли“ (Лука 2:12). Да възпеем с вяра тайнството на Боговъплъщението и заедно с праведния Симеон да бъдем свидетели на спасението, що Бог е „приготвил пред лицето на всички народи“ (Лука 2:31).

И днес, както и в апостолски времена, Бог всеки ден приобщава към Църквата Си човеци към спасение (Деян. 2:47). Тайната на спасението има своето вечно основание в богочовечеството, защото „… Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца“ (Иоан 1:14). Синът Божи стана Син Човешки, за да направи нас, чедата на човешкия род, чеда Божии, като ни обгърне със Своята безгранична божествена любов и изкупи греховете ни и, като „чеда Божии“, да ни направи и „наследници Божии“ (Рим. 8:16-17), призвани да получат „обещаното вечно наследство“ (Евр. 9:15).

Да бъдем достойни за това велико Божие благодеяние и прещедър дар на божествената любов. Да подражаваме на Божието човеколюбие и Божията милост, като се стараем да следваме примера на Христа Спасителя, Който идва сред нас с божествено смирение, Който „… не дойде, за да Му служат, но да послужи“ (Мат. 20:28). Със живота Си като Богочовек ни посочи пътя на светлината, мира и любовта, на себеотдаването, саможертвата и добротворството. Завеща ни спасителния път очаквайки от нас неотклонно да го следваме, осъществявайки Божия образ, по който сме сътворени.

Светът, в който живеем е същият както и в годините на земното служение на Спасителя – свят на страдание, болка и скръб, на злини и неправда. От мига на Боговъплъщението е посято семето на спасението, което трябва да дава плод във всекиго от нас – в нашите думи и дела, в живота ни според завещания от Христа Иисуса вечен и неизменен образец. Този свят ще познае, че сме чеда Божии, които обичаме Бога и следваме Неговите повели.

Само тогава, виждайки нашата любов, изразена не само на думи, но и на дела – оделотворени в милост и човеколюбие, във взаимопомощ и саможертва към всеки човек нуждаещ се от помощ, подкрепа и закрила, внимание и от искрена, нелицемерна любов.

БРАТЯ И СЕСТРИ,

Подражавайки на Господа, ще бъдем достойни и да Го посрещнем с радост в деня на Неговото пресветло Рождество!

Мирът и любовта на Богомладенеца Христа да бъдат с всички нас и светлината на Рождеството да огрява изобилно сърцата и мислите ни, храмовете и нашите домове!

Благословена да бъде традиционната празнична трапеза на Бъдни вечер!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Visits: 0

Skip to content