Продължете към съдържанието

Поздравителен адрес на Българския патриарх Неофит до Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ по повод деня на св. Трима светители

Logo Spasi i Sohran 0001УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕКАН, УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ, ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Съвместното честване, което светата Църква премъдро е отредила за тримата дивни светилници на православното богословие – Великия Василий, Богослова Григорий и Златоустия Йоан, – основателно е определено и като празник на висшите православни богословски школи. Там, където се преподава и усвоява висшето богословие, образците и критериите следва също да са най-високи. Такива именно са и тези трима великани на църковното богословие, които със светостта на живота си и със своето боговдъхновено и богоблагословено творчество и днес остават мерилото и задават нормата за онези, които са избрали да вървят по техния път.

Този път е светъл и богоугоден, но той е още и високоотговорен. Вървенето по него изисква активизиране на всички интелектуални и нравствени сили, защото църковното богословие не е теоретично знание, а съчетава знанието за Бога с опита от живеенето по Него. То не е самоцел, а начин за служение в полза на Църквата и на ближните. Вярваме, че то е такова и за вас, които се обучавате днес, за да принесете утре усвоеното в полза на Православната ни църква и благочестивия ни народ.

През настоящата година вашата радост ще бъде още по-голяма, защото се изпълват сто години откакто, с откриването на Богословския факултет на Софийския университет през 1923 г., е положено началото на висшето богословско образование у нас. Нека тази бележита годишнина, която е празник не само за факултета-майка, но и за всички висши богословски школи в скъпото ни отечество, бъде за вас допълнителен стимул за още по-усърден труд в преподаването и усвояването на най-висшата от всички науки.

Молитвите и небесното застъпничество на Пресвета Богородица, на светите Трима велики светители, на св. Климент Охридски и на всички дивни Божии угодници да бъдат с всички вас! Честит и благословен празник! С отеческа в Христа обич и благословение,

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

30.01.2023 г. гр. София

 

Visits: 5

Skip to content