Продължете към съдържанието

Слово на Българския патриарх Неофит за Осма неделя след Пасха – Петдесетница

Logo Spasi i Sohran 0001ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Празнувайки рождения ден на Църквата Христова – деня, когато Светият Божи Дух щедро се излива над всички верни, според обещанието на Възкръсналия и Възнесъл се в Небесата Господ Иисус Христос – се обръщамe към вас с послание за мир и единство, за единомислие и единодействие в нашия общ живот в лоното на светата Църква, в която всички ние, с вяра и жива надежда, живеем и се спасяваме, намирайки в нея тих пристан от стихиите на бурното житейско море. Тази Църква, която днес Духът на Истината и на всяка Премъдрост основава за цялото човечество, и в която всеки от нас получава даровете на Духа и възможността в светите Тайнства да общува със своя Творец и любящ Небесен Отец, и да възраства по пътя към вечния живот, е нашият истински духовен дом – Тяло Христово, което е призвано да живее и възраства в любов и единство, докле, както свидетелства апостолът, „всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, … до пълната възраст на Христовото съвършенство“ (Еф. 4:13).

В тази Църква, възвестена в света чрез огъня на Светия Дух – първом на апостолите, а чрез тях и на всички народи, Бог щедро ни е дарувал всичко, което ни е необходимо за нашето спасение и за наследяването на обещания ни от Неговия Единороден Син вечен и блажен живот в лоното на Отца и в общението с Пресвета Богородица и всички Божии угодници. В нея ние намираме силите и средствата, с които да се борим с греха, тлението и смъртта, със страстите и пороците, които преграждат пътя ни към Царството Божие и към пълнотата на живота и на богообщението, за което Всемогъщият Бог ни е привел в битие в зората на творението.

И ето че тази Църква, която вече две хилядолетия, във всяко време и на всяко място, ден след ден продължава да привлича към себе си такива, които се спасяват (Деян. 2:47), e Църквата на Христа Иисуса, нашия Изкупител и Спасител, в която неизменно пребъдва и изпратеният ни някога от Него Утешител, Духът на Истината – същата тази Църква и днес, в нашето тревожно и размирно време, време на най-дълбока нравствена и духовна криза, отново е до нас, като духовен оазис сред пустинята на безнадеждността. Оазис, където всеки, който е гладен и жаден за правда (Мат. 5:6), може да приеме Божия Дух, да живее в Божието присъствие и да пие до насита от живата вода на Божието слово. Слово, което има силата да оживотворява и да стопля и най-окаменялото и ожесточено сърце, да събужда и разпалва и най-слабо мъждукащата в нас божествена искрица и да ни преобразява от чеда на греха в чеда на Бога – изкупени, за да получат „осиновението“ (Гал. 4:5). В тази Църква винаги ни очаква протегнатата към нас ръка на Спасителя – като отворена възможност за всеки, който с чисто сърце и с вяра във Възкръсналия от мъртвите Христос Господ търси пътя към Бога и Неговата вечна правда.

Затова, възлюбени нека бъдем достойни за великия дар на Църквата, която Господ ни е дарувал за нашето спасение. Да бъдем верни Господни ученици и достойни членове на богочовешкото Тяло Христово – чеда на обещанието, дадено „на вярващите чрез вяра в Иисуса Христа“ (Гал. 3:22), които с вяра и надежда „очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда“ (2 Петр. 3:13). Такава е волята за нас на нашия Спасител – това е, което очаква от нас и пълнотата на Божията Църква, чието начало във времето честваме днес, в деня на светата и спасителна Петдесетница.

Благодатта и мирът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, и щедрите дарове на Всесветия Дух да бъдат с всички нас! Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Visits: 3

Skip to content