Продължете към съдържанието

Обръщение на Негово Светейшество Софийския митрополит и Българския патриарх Неофит в деня на света великомъченица Неделя

Logo Spasi i Sohran 0001ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Паметта на Църквата за дивната и славна Христова великомъченица Неделя отново ни връща назад в столетията, в дните и годините на
най-страшни гонения против вярата и Църквата, когато стотици и хиляди, знайни и незнайни християни са претърпели най-страшни унижения и мъчения, за да запазят най-свидното за тях – вярата си в Спасителя Христа Иисуса, своята преданост до смърт на Него Едничкия и надеждата за наследяване на обещаното ни небесно Царство, на вечния и блажен живот в лоното на нашия Творец и Небесен Отец, където „ще отрие Бог всяка сълза… и смърт не ще има вече“ (Откр. 21:4). Тази вяра и тази надежда е укрепвала, укрепва и в наши дни верните на Христа, Който в дните на земното Си служение беше казал на учениците: „Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“ (Мат. 6:19-21).

На небето е било сърцето и на светата великомъченица Неделя, там през кратките години на земния си живот тя събирала своето съкровище, за да наследи по този начин вечния живот и да се съедини завинаги със своя единствен възлюбен Жених – Господа и Спасителя на всички нас Иисус Христос. Не се уплашила нито за миг от заплахите и от могъществото на силните на деня, нито се поблазнила от предложенията за безметежен земен живот, но презряла цялата светска суета и с твърдостта си в страданията, на които била подложена, посрамила мъчителите си, заедно с техните идоли. В подвига на вярата си тя не била сама, защото с нея през цялото време бил Онзи, Когото тя била възлюбила повече от всичко на този свят и Който я укрепвал в славното ѝ изповедничество и в мъченическите ѝ страдания.

Подвигът и мъченическото свидетелство на света великомъченица Неделя, както и на всички Христови изповедници и мъченици през всички християнски столетия, и днес са пред нас – пред вътрешния взор на сърцата ни, за да ни напомнят, отново и отново, че Църквата Христова, към която и ние принадлежим, в която живеем и се спасяваме от стихиите на този век, е Тяло Христово и истински богочовешки организъм – здание, стройно издигнато и продължаващо да се съгражда и до днес върху непоклатимата основа на вярата и на апостолското свидетелство, но и напоена обилно с кръвта на безбройните изповедници и мъченици заради Христовото име. На тези, които в богоподражателните си страдания, както ги славослови Църквата, приемат от нашия Бог нетленни венци, и с Неговата божествена сила и мощ повалят и днес всеки мъчител, съкрушавайки безсилната дързост на демоните (срв. Тропар на светите мъченици, гл. 4).

БРАТЯ И СЕСТРИ,

Мъченичеството в името Христово не е само едно явление от далечното минало на нашата света Църква, а продължаващо във времето свидетелство за Разпнатия Христос, за Неговата славна победа над злото и смъртта и за повторно отворените за всички нас, вследствие от това, двери на Царството Божие. Изповедничеството и мъченичеството са сред нас и днес, когато на много места по света християни заплащат с живота си за своята вяра и непомрачима надежда. Днес, както и във всички времена, мъченичеството на християните се проявява в най-различни форми, както различни са и изпитанията и предизвикателствата, пред които се изправя всекидневно вярата и църковното ни съзнание. В тези изпитания и в страданията си обаче имаме най-силното оръжие, с което да устояваме пред врага на човешкото спасение, и това е помощта, идваща свише от Самия Господ и Спасител Иисус Христос, Който никога не ни оставя сами, но, като ни укрепва с божествената Си благодат, споделя заедно с нас изпитанията и страданията ни и ни дарува Своята славна победа.

И ние знаем, че няма сила на този свят, която може да ни отдели от Него и Неговата любов (срв. Рим. 8:35), нито би имало някой, който да може да ни победи, защото казано е: „Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?“ (Рим. 8:31). За всичко това ни подсеща и днес честваната от Църквата славна Христова невеста Неделя, чийто подвиг вдъхновява и нас, в нашето съвременно изповедничество и свидетелство за Разпнатия и Възкръснал Господ и в всекидневното ни подвижничество в пресвятото Христово име.

По молитвите на света великомъченица Неделя, на Пресвета Богородица и всички просияли в светостта Свои угодници Господ Бог да милва и спасява всички нас!

Честит и благословен празник!

 

† НЕОФИТ

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ
И
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Visits: 0

Skip to content