Продължете към съдържанието

Църковни новини от страната и света за 1 юли 2024 г.

915EBD4BB9A294D0C42832B250790D7F

На 30 май се проведоха изборите за Български патриарх. На първи тур Врачанският митрополит Григорий получи 64 гласа, а Видинският митрополит Даниил – 51 гласа. От надпреварата отпадна Ловчанският митрополит Гавриил, за когото гласуваха 19 от делегатите. Общо пуснатите бюлетини са 138. Четири бюлетини бяха невалидни. Първо гласува наместник-председателят на Св. Синод Врачански митрополит Григорий. Гласуваха и членовете на Св. Синод по старшинство. Гласуването беше с бюлетина, в която са написани имената на тримата кандидати, като се огражда името на избрания от делегата кандидат. На втори тур точно половината от общо 138 гласували избиратели – 69 на брой, подкрепиха Видинския митрополит Даниил за Български патриарх. 66 гласа бяха дадени за Врачанския митрополит Григорий. Три бюлетини бяха невалидни и така митрополит Даниил получи изискуемото съгласно чл. 47, ал. 3 на Устава на БПЦ-БП обикновено мнозинство.

***

В Патриаршеския ставропигиален катедрален храм-паметник „Св. Александър Невски“ бе посрещнат новия Български патриарх Даниил. Над седемстотин бяха поканените гости, които присъстваха на церемонията. Освен представителите на Поместните православни Църкви, присъстваха и редица официални лица – президентът на страната Румен Радев и зам.-президентът Илияна Йотова, служебният премиер Димитър Главчев, председателят на Народното събрание Рая Назарян и други.

***

Вселенският патриарх Вартоломей се обърна със слово към новоизбрания Български патриарх Даниил след тържествения молебен за неговата интронизация. Той го поздрави, прегърна го и му каза, че винаги ще бъде добре дошъл във Фенер, след което двамата патриарси си размениха братско целувание. В словото си патриарх Вартоломей каза, че с много блага надежда и очакване, със силен глас и трепетно сърце възглася: „Достоен“. Той отбеляза също така, че наистина в историята връзката между Константинополската църква и Българската църква понякога е била конфликтна и болезнена, но Православната църква не бива да се фокусира маниакално върху миналото, защото Църквата е есхатологична реалност, а не реалност от миналото. Същевременно той отбеляза, че историята учи, и че който не се учи от грешките си в миналото, неизбежно ще претърпи последствия и в бъдеще. „И тъй, заедно с богоречивия апостол Павел ви „моля да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани, с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира. Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание; един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас“. На добър час с благодатни сили, свети брате! Достоен!“ – завъши словото си патриарх Вартоломей.

***

В патриаршеското си слово при интронизацията новият Български патриарх и Софийски митрополит Даниил определи приоритетите в своето служение – отстояване на чистотата на вярата, единство и диалог в съвместното служение с членовете на Св. Синод, такт и дипломатичност в отношенията с държавните и обществени институции и развитие на християнската просвета. Ето основните акценти в словото на новия предстоятел на Българската църква: „Със съзнанието за своето недостойнство за това високоотговорно служение, но и с вяра и послушание към Божията воля, изразена чрез волеизязвлението на това свято събрание от канонично и законно избрани представители на целокупната ни църква, свещеноначалието, клира и православния народ, както и при свидетелството на възлюбените и дълбокоуважаеми представители на сестринските православни църкви, приемам кръста на патриаршеското служение, което ми се възлага днес. Вярвам, че Господ, който гледа на сърце и знае, че не съм се стремял към тази длъжност, като ме избра за това служение, Той ще ми бъде и помощник, защото Господ възлага бреме, но и спасява и защото Сам ни е казвал, че без Него не можем да вършим нищо, но и че е с нас през всички дни до свършека на света. В днешното объркано време всички ние имаме нужда от живо и ясно свидетелство за Божието присъствие, милосърдие и любов към нас. Това ни задължава в предстоящото ни служение да бъдем подкрепа във вярата и живота по Бога на повереното ни духовно паство, отстояване чистотата на Христовите вяра и благочестие, насърчение по пътя към спасение на духовното ни паство“. Новият патриарх заяви също, че ще положи всяко усилие, по съвета на св. апостол Павел, сърцето му да бъде разширено за всички чеда на Православната ни църква. Като приоритет в дейността си той определи просветата: „Просветата ще бъде основна грижа в дейността ми в славната Софийска епархия, чийто престолен град носи името и е под покрова на Божията Премъдрост, и чийто епископски престол е прославен още от апостолско време, влючително чрез служението на светия свещеномъченик Климент Римски и на много още знайни и незнайни светители през вековете. Следвайки примера на моите предшественици от най-ново време – приснопаметните патриарси Неофит, Максим и Кирил, ще се старая единството в Христа и братолюбното служение със събратята архиереи на Св. Синод, в дух на взаимно уважение и подкрепа, при общата ни грижа за духовното ни паство, да бъдат ръководните принципи в съвместното ни служение, за да се слави Бог. Особено ярък в това отношение – като пример на кротост и разсъдителност, дълготърпение и изрядност – беше служението на Българските патриарси Максим, който възложи върху мен ръка при епископската ми хиротония, и на Неофит, който ме напъти в началото на митрополитското ми служение. Чрез незлобието и търпението си в близо половинвековното си служение те опазиха единството на Светия Синод и църковният кораб на родната ни Църква премина цял и невредим през много и различни изпитания. С Божията помощ ще се старая да следвам в предстоящето ми служение техния пример на принципност в отстояване на църковния интерес, на много такт и дипломатичност във взаимоотношенията, в това число и с държавните и обществени институции“. Патриарх Даниил благодари поименно на Константинополския и Вселенски патриарх Вартоломей и на всички йерарси от другите поместни църкви, уважили неговата интронизация: „Сърдечно благодаря на представителите на сестринските православни църкви, които дойдоха да засвидетелстват своята братска в Христа любов и молитвено да подкрепят Църквата ни при избора на нейния предстоятел“.

***

Митрополитът за САЩ, Канада и Австралия Йосиф поздрави новоизбрания Български патриарх Даниил от името на Св. Синод на БПЦ. В словото си той подчерта, че патриаршеското служение е много трудно и отговорно и изисква всекидневно напрежение на силите, концентрация на волята и чувствата, сърдечна болка и безпокойство за повереното паство. Той го посъветва да се вслуша в думите на св. Йоан Златоуст: „Името на Църквата не е име на разделение, но на единение и съгласие“.

***

Поздравително слово на митрополита на САЩ, Канада и Австралия от името на Св. Синод:

„Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше Крест Твой, глаголем: благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних“.

Ваше Светейшество,

По „благата, угодна и съвършена воля Божия“ днес Вие бяхте избран за предстоятел на родната ни Църква. „Защото, угодно бе на Светаго Духа и нам“. Виждайки Вашите трудове, ревност и усърдие, Господ Ви въздигна в патриаршеско достойнство, та подобно на апостолите да свидетелствате „с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа“, да се грижите вярата да възраства и „взаимната любов у всеки едного… да изобилва“. Патриаршеското служение е необичайно трудно и отговорно. По думите на свети апостол Павел „никой се сам не сдобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога“. Той ще иска отчет от всички нас как сме употребили дадените ни от Него таланти. „Имайки в себе си словото на живота …със страх и трепет вършете Вашето служение, защото Бог е Който прави… да действувате според благата Му воля“ и „близо е Господ към всички, които Го призовават“. И така, смирил се „под крепката ръка Божия“ и уповавайки се на щедрата помощ на Вседържителя, Вие ще можете достойно да изпълнявате това велико служение – „да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв“ със старание и отговорност, с грижа за нравственото просвещение на пасомите, като ги утвърждавате „във всяко слово и добро дело“ и призовавате да устройват живота си върху твърдата основа на Православието и ценностите, които то изповядва. Не слава и почести – те са бързопреходни – и, разбира се, не отдих и покой Ви очакват занапред, но всекидневно напрежение на силите, концентрация на волята и чувствата, сърдечна болка и безпокойство за тези наши съвременници, които още блуждаят по своите си пътища и, както слепец ходят пипнешком в тъмнина, тези, които още не са се обърнали към Бога и не са намерили покой за душите си. А такива са хиляди и хиляди, и всички те са наше паство и наша грижа, даже и в тези случаи, когато те самите не се считат за паство. Ние сме отговорни и за тях, защото Бог „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“. Носейки със смирение кръста на Първосветителското служение в това сложно време на конфликти и разделения, Вие трябва с „вяра, любов, търпение и кротост“ да наставлявате народа ни, като го призовавате да „се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него“. Вслушайте се в думите на свети Йоан Златоуст: „Името на Църквата не е име на разделение, но на единение и съгласие… Църквата е устроена, не за да се разделят тези, които се събират в нея, а за да се съединят онези, които са разделени, както и показва и самата дума „еклесия“, „Църква“, т. е. събрание“. Помнете винаги това наставление и правете всичко възможно за запазване „единството на духа чрез връзките на мира“, за възцаряване на сговор и съгласие в обществото. В „сей день, егоже сотвори Господь“, молитвено Ви желая от името на синодалните архиереи Началникът на живота и Победителят на смъртта Христос да Ви дарува мир и благодатна радост, да Ви подпопомага щедро във Вашето патриаршеско служение за полза на светата ни Църква. „Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната Си слава в Иисуса Христа да ви утвърди, укрепи и направи непоколебими“ в предстоящите Ви архипастирски трудове. Амин.

***

На 1 юли, когато Светата православна църква чества празника на Възвръщане честните мощи на преподобни Йоан Рилски чудотворец и светите безсребреници Козма и Дамян от Рим новоизбраният Български патриарх Даниил отслужи своята първа света Литургия като предстоятел на Българската православна църква. За да съслужат и съучастват в радостта на Българската църква в Божествената Литургия се включиха и представителите на Поместните православни църкви. Негово Светейшество бе посрещнат в храм-паметника „Св. Александър Невски“ рано сутринта, като преди да влезе в храма пред медиите той отправи и едно от първите си послания, като каза, „че главата на Българската православна църква (БПЦ) е фигура, личност, която следва да олицетворява единството на Светия синод, на БПЦ и на народа. Призванието на Църквата е именно това да събира онези, които са разделени. Църква означава единство и самото име на църквата ни говори за това единство – народ, който е призван от Бога да бъде заедно с него и да бъдат съединени в любов“. По време на светата Литургия на различни езици прозвучаха молитвените прошения към Всеподателя Бога. Обединени от разбираемия за всички език на Христовата Любов и съборното литургично единство около светия Престол заедно с новоинтронизирания Български патриарх застанаха: Диосполски митрополит Емануил (Александрийска патриаршия), Тимочки митрополит Иларион и Нишки митрополит Арсений (Сръбска православна църква), Карпасийски епископ Христофор (Кипърска архиепископия), Монемвасийски и Спартански митрополит Евстатий и Янински митрополит Максим (Гръцка православна църква), Корчански митрополит Йоан и Амантийски митрополит Натанаил (Албанска православна църква), а молитвено участие взеха представителите на Йерусалимската патриаршия, Руската патриаршия, Грузинската патриаршия и на Украинската православна църква. В светата Литургия взеха участие и архиереите на БПЦ – Техни Високопреосвещенства: Великотърновски митрополит Григорий, Ловчански митрополит Гавриил, Пловдивски митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим, Русенски митрополит Наум, Старозагорски митрополит Киприан, Врачански митрополит Григорий, Доростолски митрополит Иаков, Сливенски митрополит Арсений; Техни Преосвещенства: Мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Св. Синод, Велички епископ Сионий, игумен на Троянския и Бачковския манастири, Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, Агатополски епископ Йеротей, Смоленски епископ Висарион, викарий на Пловдивския митрополит, Константийски епископ Михаил, викарий на Ловчанския митрополит, Браницки епископ Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, Главиницки епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит и Велбъждски епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит, молитвено участие взе Никополският еп. Матей, архимандрит Харалампий Ничев (Вселенска патриаршия), архимандрит Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, архимандрит Мелетий, заместник-ректор на Софийската духовна семинария, архимандрит Стефан, заместник-игумен на Троянската св. обител, Схиархимандрит Йоан, архимандрит Симеон и йеродякон Лазар от германския православен манастир „Света Троица“ в Бухаген от Западно- и Средноевропейската ни епархия, храмовото духовенство, столични свещеници и протодякон Иван Петков, протодякон Деян Коруновски, йеродякон Вартоломей, йеродякон Евтимий от Бачковската света обител и дякон Юлиян Периклиев. По време на светата Литургия патриарх Даниил спомена за първи път в битността си на новоизбран и интронизиран Български патриарх всички предстоятели на Поместните православни църкви – Светейшите православни патриарси: Константинополски Вартоломей, Александрийски Теодор II, Антиохийски Йоан X, Йерусалимски Теофил III, Московски и на цяла Русия Кирил, Грузински Илия II, Сръбски Порфирий, Румънски Даниил и блажените архиепископи и митрополити: Кипърски Георги III, Атински Йероним II, Полски Сава, Албански Анастасий, на Чехия и Словия Ростислав и на Република Северна Македония Стефан. Патриаршеско и синодално послание до клира и народа по повод провеждането на Патриаршеския избирателен църковен събор от амвона на храма прочете Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия Синод на БПЦ-БП. В края на Литургията последваха Многолетствия за Светейшия патриарх Даниил, клира и народа под неговия първосветителски омофор. Десетки православни християни поздравиха лично Светейшия патриарх на излизане от Патриаршеската катедрала.

***

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил се поклони на мощите на св. Йоан Рилски на празника в Рилския манастир днес за честването на 555 години от връщането на чудотворните му мощи от Търново през 1469 г. На този празник беше посветена и проповедта му след първата патриаршеска Литургия в понеделник в храм-паметник „Св. Александър Невски“:

„Днешният празник има едно много силно послание към нас – кой е знаел за Рила планина преди да отиде там св. Йоан Рилски, кой е мислел, че тази пустош, дива горска пустиня, може да процъфти и да даде такова светило за цялата вселена, и повече от 1000 години да се слави там Божието име и православни християни отвсякъде, но преди всичко от нашата българска земя, се събираме там. Действително там са съединени небето и земята, защото в това многоотрудено тяло на св. Йоан Рилски, което простираше ръце към небето и измолваше Божията благодат, и още приживе под дара на чудотворство, който Господ му беше дал, идваха и се стичаха хора отвсякъде. Сега в неговите нетленни мощи почива Божията благодат и там са съединени действително небето и земята. И как Господ прослави свети Иван Рилски – не е по силите на човека, особено, след като си замине от този свят, да извърши всичко това, което св. Иван Рилски върши през тези повече от 1000 години“, каза в проповедта си новият български патриарх Даниил на неговата първа патриаршеска Литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Патриарх Даниил пожела под покрова и по молитвите на св. Йоан Рилски Господ да ни събира да бъдем едно, да мислим за това, което е горе на небето, а не за това, което е долу на земята. Ние сме временни човеци – днес ни има, а утре ни няма, а Господ пребъдва вечно, добави Негово Светейшество. Той завърши с думите: „Наша цел и наша първостепенна задача е да пазим това единство на църквата, както Господ ни е заповядал това, и да се стараем да се въдворява Христовият мир в сърцата ни, и да вървим по пътя на спасението. Тогава да познаят всички човеци, че сме Христови ученици, тогава да повярват, че има по-важни неща от материалните придобивки и материалните ценности, които са обсебили съзнанието на съвременния човек, и не му дават да погледне към небето. Това, което най-много ни липсва днес е любовта, братя и сестри. Всеки търси своето, никой не търси Иисус Христовото. Всеки търси да устрои собствения си дом, тук на земята, а не се труди да устрои душевния си дом, да го приготви за вечното живелище на небесата. По молитвите на св. Иван Рилски Господ насочва нашите пътища, нашите стъпки, умове и желания, сърдечни намерения към нашето призвание и да процъфтява любовта и братолюбието, единството между нас и да се слави Божието име – во веки веков“.

„Многая лета“ изпяха на патриарх Даниил в Рилския манастир деца, водени о. Стоян, игумен на манастира „Св. Константин и Елена“ край Варна, сред които и украински деца, които след началото на войната в Украйна живеят край Варна заедно с майка им Анастасия, която работи като клисарка в манастира. Патриарх Даниил благослови българските и украинските деца и каза, че този поздрав за него е голяма благословия.

НОВИНИ ОТ СВЕТА

Броени часове след избора на новия Български патриарх Даниил на сайта на Московска патриаршия беше публикувано приветствие от името на Руския патриарх: „Сърдечно Ви поздравявам с избирането и възкачването Ви на Българския патриаршески престол“, се казва в посланието. „Руската православна църква днес искрено се радва заедно с любимата сестра-църква, начело на която стои благочестив йерарх, известен със своето благочестие, твърдо придържане към свещения каноничен ред и готовност за жертвен труд в името на укрепването на църковното единство“. Патриарх Кирил припомня историческите връзки между двете църкви, „…наследници на славянска духовна традиция, датираща от делото на св. братя Кирил и Методий, както и изключителната роля на българските мисионери за християнското просвещение на Киевска Рус“. Патриархът отново припомня за „руските воини, отдали живота си за освобождаването на нашите братя българи от петвековното горчиво робство“. „Вярваме, че Ваше Светейшество ще впише нови светли страници в славната многовековна история на отношенията между нашите църкви“, завършва поздравлението на Руския патриарх.

***

Сръбският патриарх Порфирий изпрати поздравление до новоизбрания Български патриарх Даниил:

Ваше Светейшество, наш скъпи брате и съслужител в Христос,

От името на Архиерейския събор на Сръбската православна църква и от Наше лично име Ви изпращаме нашите сърдечни поздравления по повод избора и възшествието Ви на Пресветия Престол на българските патриарси. Пълнотата на цялата Христова Църква, Неговото Тяло, днес вика и се радва заедно с клира и верния народ на нашата сестра Българска Православна Църква, признавайки благословението на Светия Дух и съдействието на отците от Архиерейския Синод, които призна в образа на Ваше Светейшество достоен приемник на своите благочестиви предстоятели, като Ви избра за нов предстоятел на Българската патриаршия. Ваше Светейшество, Божията воля е всички народи по света да познаят Този, Който е истинският Път, Истина и Живот и чрез Него да познаят истината. Вярвайки в тези думи, ние се надяваме, че носейки Христовото бреме и кротко иго като началници, с общи усилия, мълчаливо и без колебание ще проповядваме Истината, свидетелствайки Христовото Евангелие и вярата на един, света, съборна и апостолска Църква, особено днес, когато евангелските ценностни системи са подложени на изпитание. Молим се на нашия Господ Иисус Христос да ви даде изобилието на своята благодат, пастирска мъдрост и духовна сила в новото послушание, за което Светият Дух ви е призовал.

С любов в Христос Господ,

Порфирий Патриарх Сръбски

***

Киевски митрополит Онуфрий, предстоятел на Украинската православна църква, изпрати поздравително писмо до новоизбрания Български патриарх Даниил:

„Светият Дух прояви Своето всеблаго действие за цялата пълнота на Българската православна църква, като Ви постави на високия светилник на патриаршеското служение. Поставеният на Вашата глава венец на първосветителството е действителен израз на пълното доверие на епископата, клира, монашеството и православния народ на България, което сте заслужили с достойния си живот и християнска мъдрост, а искрената Ви вяра в Христа и безкористната Ви любов към ближните са станали украшение на Христовата църква“, се казва в посланието. „В съдбоносния ден на Вашия избор от името на цялата Украинска православна църква сърдечно пожелавам на Ваше Светейшество Божията благодатна помощ в служението на предстоятеля, крепко здраве, духовни сили и благословено дълголетие. Нека Всеблагият Господ щедро дарява Своята благодат и щедрост на Вас и на всички вярващи под Вашия патриаршески омофор“, завършва посланието. Представител на УПЦ, Белоцерковски митрополит Августин, присъства на интронизацията, но в първата патриаршеска Литургия взе само молитвено участие.

Материала подготви йеродякон Вартоломей

Visits: 471

Skip to content