Уведомяваме Ви, че в срок до 15.11.2020 г. задължително следва да изготвите и изпратите в канцеларията на Софийска св. митрополия за утвърждаване от Софийския епархийски съвет проекто-бюджетите за финансовата 2021 г.

Годишните отчети на поверените Ви църковни настоятелства и манастири за 2020 г. изпратете в канцеларията на св. Митрополия в срок до 25.01.2021 г. (Пълният текст на окръжното писмо прочетете тук)