Във връзка с предстоящите празници – Вход Господен в Йерусалим /Цветница/ и Възкресение Христово, които ще бъдат отбелязани отново в период на епидемиологична обстановка, ръководството на Софийска света митрополия разпорежда на председателите на Църковни настоятелства да спазват следните мерки:

1. Задължително спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между вярващите, носене на маска, която да покрива носа и устата, с изключение на свещенослужителите.

2. Осигуряване на дезинфектанти за вярващите, почистване на храмовете, забърсване на светите икони и различни повърхности, които са обект на постоянен допир от вярващите.

3. Върбовите клонки на Цветница да се раздават извън храмовете, като се спазва определената дистанция и ред.

4. Напомняме, че издадените от Св. Синод разпореждания, касаещи богослужебния и молитвен живот в България, както и от Софийска света митрополия за диоцеза на Софийска епархия, и необходимостта от предпазни мерки не са отменени и все още са в сила.