Печат

На територията на община Слатина в столицата се намира уникален паметник на културата - действащият до неотдавна храм "Свети Мина". В миналото на мястото на храма е имало манастир от 265 г., известен и до днес като най-стария в България.

В народното и църковно предание е известен и до днес като най-стария манастир в България, където е идвал Св. Атанасий Велики Патриарх Александрийски, във връзка със Сердикийския църковен събор през 343 г. Заседанията на събора се състояли от месец ноември 343 г. до месец февруари 344 г.в присъствието на 341 делегати, сред които и Протоген Сардикиски.

След разрушаването му по времето на турското робство, няколко съселяни, чиито имена и до днес стоят вдълбани на каменна плоча, построяват храма "Свети Мина". Скоро след това църквата става убежище за апостола на свободата Васил Левски и неговите революционни комитети, а след време и Цар Борис ІІІ подпомага храма, което е удостоено с паметни плочи.

През 1955 г. храма е обявен за паметник на културата, автентичен и единствен от XIX век на територията на София, а през 1989 г. и като архитектурно – художествен паметник на културата.

В последните години обаче това свято място тъне в упадък, забравена от наследниците на тези светли личности. След дългогодишна мъчителна поддръжка миналата година в храма за първи път не се провежда литургия за храмовият празник и заради опасност от срутване църквата затваря врати. Необходима е специализирана реставрационна и консервационна дейност, основен ремонт, изграждане на ограда, камбанария и нова камбана. За възстановяването на храма са необходими 100 000 лв., от които са набавени близо 30 хил.

Храм "Свети Мина" се намира на адрес: гр. София 1111, ул. Гео Милев 71.

Банкова сметка за дарители:
IBAN: BG 60ST SA93 0000 0474 6287
BIC код: BGST SASF
ДСК ЕАД, клон Гео Милев София

Дарения се приемат и на свещопродавницата в храм "Св. Троица":
София, ул. Манастирска №45; тел. +35928720970