Предстоящи събития

Извънредни съобщения

Софийска света митрополия уведомява, че от 01.01.2019 г. са валидни само новите номера на IBAN в Обединена Българска Банка.

Промените са както следва:

Вид сметка Стар номер на сметка Нов номер на сметка
Разплащателна сметка BG80BUIB98881000036319 BG29UBBS88881000115756
Разплащателна сметка BG27BUIB98881000036303 BG56UBBS88881000115755
Набирателна сметка BG95BUIB98885000036301 BG84UBBS88885000706039