Богослужебни книги

     Днес в Православната Църква са в употреба следните по-важни богослужебни и певчески книги:

Служебник - съдържащ последованието на ежедневното богослужение. Тя е книга, предназначена за свещеника, и съдържа предимно оня богослужебен текст, който се произнася от свещенослужителите.

Требник ­ - съдържа требите. И тя е книга предимно за свещенослужителите.

Напрестолно св. Евангелие - ­ съдържа евангелските чтения за цялата година.

Апостол ­ - съдържа чтения от апостолските послания за цялата година.

Часослов ­ - съдържа ежедневните служби; предназначен е за четците и певците.

Октоих (осмогласник) ­ - съдържа службите за всеки ден и глас от седмичния кръг.

Миней (месечник) - ­ съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца. Има 12 минеи, според числото и името на всеки месец от годината.
     - Празничен миней
     - Общ миней

Триод постен ­ - съдържа службите от Неделя на митаря и фарисея до Велика събота.

Триод цветен (пентикостар, петдесетдневник) - ­ съдържа службите от Възкресение до Неделя след Петдесетница (Неделя на всички светии).

Ирмологий (катавасийник) - съдържа катавасиите (началните стихове от песните на канона) за всички празници.

Псалтир ­ (част 1) (част 2) - съдържа псалмите на св. пророк и цар Давид.
     - Приятен псалтир (25 нотирани псалми)

Молебно пение ­ - съдържа различните молебни.

Каноник - ­ съдържа канони, акатисти, утринни и вечерни молитви и др.
     - Богородичен канон

Типик (устав) - ­ книга, която излага реда на богослужението на всички дни и празници.

Цветособрание - Псалтикиен сборник на богослуженията от годишния богослужебен цикъл от Николай Триандафилов 1847 г.
     - Вечерна и утреня
     - Света Божествена Литургия

Псалтикийна вечерня, утреня и св. Литургия - записани и издадени от Илия Атанасов в 1948 г.