Възлюбени,

Ето сега светло празненство! Дойдете, ликувайте, да се насладим на това предивно чудо! Като отхвърлим житейския мрак, нека просветлим телесните си очи и да се издигнем с духа си, за да съзерцаваме предивното успение на Майката на Господа: да видим и Неговите ученици, дошли върху облаци и събрали се да съпроводят пречистото тяло на истински пречистата и преславна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария.

Чрез нея се обнови овехтелият поради греховете си човешки род.

Чрез нея се отвори Едем, затворен някога поради прародителката Ева.

Чрез нея пламенният меч, като се обърна, побягна, и пътят, водещ към животворната храна, бе отворен.

Чрез нея проклятието бе унищожено, а благословението процъфтя. И откъдето смъртта се всели сред нас, оттам излезе безсмъртният живот. Защото пресвета Богородица стана ново небе, като вмести в себе си Твореца на небето и земята.

Чрез нея се обожестви човешката природа, когато Христос се всели в нейното свято лоно. Нашият Господ Бог, като ни видя изпаднали чрез съблазънта на дявола в смърт и в развала, не изтърпя да гледа създадения по Негов образ човек, овехтял и паднал в такова зло, но в милосърдието Си се смили над нас, наведе небесата и слезе, както дъжд върху руно, всели се в лоното на девица и покривайки с плът Своята Божественост, стана едновременно Бог и човек, с двойна природа. Затова тази, която Го роди, беше наречена Богородица.

Сега, като чествуваме деня на нейното успение, ние светло се радваме.

Но ако някой помисли в ума си нещо неуместно, казвайки: „Не би трябвало тя да изпита смърт, щом като е родила Дарителя на живота – Бога" – на такива ние ще отговорим така: „Понеже на Адам след грехопадението беше казано: „Пръст си и в пръстта ще се върнеш", то както от него имаме началото на съществуването си чрез раждане, така имаме от него и смъртта. Заради това и нашият Господ Иисус Христос дойде на земята, прие смъртната плът и заради нас изпита смърт по плът, а не по Божествената Си същност. Защото Божеството е винаги нестрадащо и безсмъртно. Но понеже Христос беше двоен по естество – Бог и човек, – заради това Той вкси смърт с човешката Си природа, а не с Божественото Си естество. Той възкръсна като безсмъртен и възкреси заедно със Себе Си Адам и другите праведници, които бяха умрели след него. Поради това и пресветата Владичица и Приснодева Мария, Божията Майка, по плът изпита смърт, при което Сам Господ Бог слезе от небесата при нея с множество безплътни сили и с пречистите Си ръце прие нейната свята душа. А по нейна молитва апостолите се събраха от всички страни, дошли върху облаци чрез духовна сила – не само които бяха живи, но и ония, които бяха вече починали,– за да свидетелствуват и да съпроводят честното тяло на пречистата Господня Майка. След това те я занесоха в Гетсимания и там извършиха целование и хвалебни песни, и така я положиха в гроб. А оттам на третия ден тя възкръсна от гроба, защото тъй трябваше да бъде тя изтръгната от гроба, та Майката да бъде при Сина си.

И така, днес Майката на живота премина във вечния живот, отваряйки райските двери за човешкия род.

Днес Майката на нашия Господ Бог възлиза от долния Йерусалим в горния – в небесния град на вечното Христово царство.

Днес пресветлият облак възлиза към непристъпната Светлина при безплътните сили.

Сега, като пристъпим с поклонение към пресвета Богородица, нека велегласно изречем похвала, казвайки:

Радвай се ти, рай духовен, разливащ безсмъртие за човешкия род!

Радвай се ти, която си нов ковчег, съдържащ не каменни скрижали, а самия Законодател, Христос, когото ти роди като Спасител на света!

Радвай се, къпино неизгаряща, ти, която си носила Божествения Огън в пречистото си лоно!

Радвай се, планино неразбиваема, от която се откъсна духовният Камък – Христос – и срина идоложертвените капища и премахна техните служби!

Радвай се, пресветъл облак, ти, която си носила в своята утроба духовното Слънце – Христос!

Радвай се ти, която си радост на безплътните сили и която си заченала безсеменно и родила по неизразим с думи начин Твореца на ангелите и Създателя на цялото творение!

Радвай се ти, която си изпълнение на пророчествата и завършек на нашето обновяване!

Радвай се, радост на апостолите и здрава опора на мъчениците!

Радвай се, пространно вместилище за невместимото естество!

Радвай се, светило, ти, която прие в себе си незалязващата Светлина и озари богоозарено целия свят, светейки с пресветлите си молитви!

Радвай се, духовна трапезо, която прие в себе си небесния Хляб, отдал Себе Си заради спасението на всички и даващ живот на верните!

Радвай се ти, която си обновление на Адам и освобождение на Ева!

Чрез тебе, Владичице, ние се избавихме от идолската измама.

Чрез тебе отново се върнахме в предишния [райски] живот.

Чрез тебе, пречиста Владичице, се наричаме Божии синове поради вярата, като се кръщаваме в Светата Троица.

Чрез тебе нашият враг дяволът бе победен. Той бе осъден заедно със своите бесове на вечен огън.

Чрез тебе биват побеждавани всички ереси и противниците на християнската вяра.

Чрез тебе, пречиста Дево, се прогонват нашите болести и страдания и бесовската служба бива унищожавана.

Чрез тебе, пресвета Дево, горделивите биват смирявани, а бедните се обогатяват, пазени от благодатта.

Чрез тебе, пресвета Владичице, раят се отвори и небесното царство се дава даром на тия, които с вяра те прославят като Божия Майка.

Ти стана за скръбните утеха и помощ; за болните – изцерение, понеже ти си носила Този, който понесе върху Себе Си нашите болести и страдания поради човешкото Си естество.

Дево Богородице, тебе прославят архангелските и безплътни сили; тебе хвалят патриарсите и пророците; тебе почитат апостолските събори и множеството мъченици. Ти си венец на архиереите, ти си спасение на човешкия род.

И тъй, моли се ти и сега непрестанно за нас, които чествуваме твоето свято успение. Прогони всички страдания, изцери болестите, разпръсни бедите и премахни ересите. Дарувай ни мир и здраве, измоли за нас небесното царство от твоя Син и наш Господ Бог – Спасителя Иисус Христос, на Когото подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и с пресветия, благия и животворящ Дух, сега и всякога, и във всички векове. Амин!