Празнични проповеди

Икони на св. Климент Охридски в Богословския факултет“Със словата си ти поучи езичниците на Божията вяра,
а с делата си се възвиси до Божествения безпечален живот,...
затова, Клименте, славим твоята божествена памет.” 
(Тропар, гл.4)
 
Възлюбени в Господа братя и сестри,
Така св. ни Църква на днешния ден възпява св. Климент Охридски. Ние почитаме и славим св. Климент като първия български светител, като първия българин-йерарх на родната ни църква, като личност свята и като творец-светия.

Архангелски събор - стенопис от Бачковския манастир, дело на Захари Зограф. Снимка: Мартин МитовПочитатели на празниците, 
Настана пресветлото тържество на безплътните сили, което превишава всяко слово и всякакъв разум, озарявайки с пресветлите си зари целия свят. Като не са с телесна природа, но с природа неосезаема и духовна, те светят със светлина от самия Бог. С трепет те стоят около божия престол и трепетно покриват с криле лицата си. С непреставащ глас възнасят към Бога трисветата песен и казват: „Свят, свят, свят е Господ Саваот! Цялата земя е пълна с неговата слава!“ (Ис. 6:3).
Удостоени с тази радост поради божествения блясък, едни от тях се наричат престоли — върху тях почива силата и властта на триипостасния безначален Бог; други пък се именуват херувими и серафими, които са шестокрили, четиризрачни и многооки; трети се наричат сили и власти; четвърти — господства и начала; а други — ангели и архангели, безчислени войнства. Всички служат според своето предназначение и за всяка служба те имат свой ред. Едни стоят винаги пред божията слава, а други биват изпращани на служение при живеещите на земята; някои — за наказание и възмездие на нечестивите, а други — да напътват верните към спасение и радост. Например, някога в Синайската планина чрез ангел беше показан на боговидеца Моисей образът на пресвета Богородица — къпината, която гори в огън, но не изгаря (по Изх. 3:2). И пак на същия Моисей Бог показа в планината — като разкри чрез ангел — устройството на скинията, показа и двата херувима, осеняващи двете страни на олтара. Бог пак се яви на същия този Моисей, когато той му се молеше и казваше: „Господи, ако съм спечелил благоволение пред тебе, яви ми се сам, за да те видя ясно и да разбера, че съм намерил милост пред тебе“. А Господ му рече: „Това, за което се помоли, ще сторя, защото ти спечели благоволение пред мене“. А Мойсей рече: „Господи, покажи ми славата си, и ще разбера, че съм се удостоил с милост пред тебе“. Господ му отговори: „Не можеш да видиш лицето ми: защото е невъзможно за човек да види лицето ми, и да остане жив. Но ето място при мене: застани на скалата и аз ще те покрия с ръката си, докато отмина; и когато си сваля ръката, ти ще ме видиш откъм гърба, а лицето ми няма да бъде видимо за тебе“. И когато Мойсей видя задната страна на божията слава, лицето му засия по-силно от слънчевото сияние. Той закри лицето си с покривало и така говореше на народа, защото не можеха да гледат лицето му поради блясъка (по Изх. 33:13-23; 34:33-35).

Помен за починалитеНад всеки гроб мъждука кандилце, трепкат свещи, и благовонен тамян се издига към небето като благоуханна жертва. Тук тишината на мъртвите се нарушава от тъжната шетня на живите. Това има своя дълбок смисъл – да напомни на живите техния дълг към мъртвите. Да се молим за тях от обич към тях. Това е Божия повеля...

Въздвижение на Честния Кръст ГосподенСлово на Кръстовден
 
„Който иска да върви подир Мене... 
да вземе кръста си и да Ме последва”
(Марк 8:34)
 
Мисията на Христа Господа – да обнови и спаси човечеството от греха и смъртта – е била тежък кръст. Но по онова време никой не е могъл да разбере големината и тежестта на тоя кръст. Христос ходил по градове и села да проповядва нови правила за живот и благочестие, изразени в милост и истина, в правда и братолюбие. Той неотстъпно и чудотворно се борил със злото и порочността в света: болни изцерявал, прокажени очиствал и мъртви възкресявал, а Сам нямало где глава да подслони (Лук. 9: 58).

Пресвета Богородица - Неувяхващ цвятВо имя Отца и Сина и Светаго Духа!
 
Възлюбени в Господа братя и сестри,
Отново встъпваме в светия Богородичен пост. Един от четирите благодатни периода в годината, които Светата Православна Църква е отредила, за да може християнинът да вкуси по-осезателно Бога, да Му се наслади и да засили в себе си желанието да не се отделя повече от Него. 
Ето ни една добра възможност да се отдадем на духовни размишления и да се потрудим усърдно, да поработим за себе си, за да станем достойни отображения на нашия Небесен Отец. 
Пред добруването на човека винаги е имало доста препятствия. Най-вече ние, християните, понасяме ударите на поднебесните сили на злобата. И когато отслабваме бдителността си, търпим поражение, падаме в грях и доставяме радост на сатаната.