КНИЖАРНИЦА

Книгите и компактдисковете можете да закупите от Домакина на Софийска света митрополия - г-н Кольо Лозанов.
За контакт: гр. София, ул. Калоян №7, ет. 1, стая 7, тел.: 02/ 987 74 89, 0879 259 293.

Издава Софийска света митрополия
Редакционна колегия:
проф. д-р Иван Димитров
проф. д-р Клара Тонева
доц. д-р Иво Янев
Съставител: д-р Андрей Касабов
Дизайн на корицата: д-р Станислава Кьосева
Редактор: Константин Обретенов
Печат: Симолини 94
София, 2022 г.

Цена: 8 лв.

Съставители Епископ Никодим и Протойерей Цв. П. Христов

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2022 г.

Цена: 23 лв.

Съставители Д. В. Дюлгеров и Ил. К. Цоневски

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 22 лв.

Живот, съчинения и учение на църковните учители и писатели

Проф. д-р Илия К. Цоневски

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 22 лв.

Живот, съчинения и учение на църковните учители и писатели

Проф. д-р Илия К. Цоневски

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2022 г.

Цена: 17 лв.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 18 лв.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2022 г.

Цена: 78 лв.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2022 г.

Цена: 50 лв.

Съдържа службите от четирите подготвителни седмици преди Великия пост.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 73 лв.

Съдържа службите от Пасха до Осма неделя след Пасха - Неделя на всички светии. Включва службите на празниците Възнесение и Св. Петдесетница.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 50 лв.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2022 г.

Цена: 120 лв.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2022 г.

Цена: 62 лв.

Служби на Чудотворните икони на Пресвета Богородица

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 48 лв.

Съдържа  канони на Пресвета Богородица на осемте гласа за всеки ден от седмицата.Издава Софийска света митрополия

Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 40 лв.

Обхваща канони, тропари, троични песни и светилни, експостиларии и др. богослужебни текстове от 1-4 и от 5-8 глас.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 120 лв

Книгите са в голям формат, двуцветен печат, твърда корица с кожена подвързия.

Съдържат службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 580 лв

Обхваща канони, тропари, троични песни и светилни, експостиларии и др. богослужебни текстове от 1-4 глас.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 60 лв

Книгата съдържа 690 стр., голям формат, двуцветен печат, твърда корица с кожена подвързия.

Обхваща канони, тропари, троични песни и светилни, експостиларии и др. богослужебни текстове от 5-8 глас.

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 60 лв

Книгата съдържа 663 стр., голям формат, двуцветен печат, твърда корица с кожена подвързия.

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 60 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 60 лв