КНИЖАРНИЦА

Книгите и компактдисковете можете да закупите от Домакина на Софийска света митрополия - г-н Кольо Лозанов.
За контакт: гр. София, ул. Калоян №7, ет. 1, стая 7, тел.: 02/ 987 74 89, 0879 259 293.

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 60 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 64 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 35 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 35 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 30 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 40 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 36 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 45 лв

Съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 54 лв

Съдържа апостолските четива за всички дни от годината

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 54 лв

(Иоан 20:19-25)

Издава Софийска света митрополия
Печат: Симолини 94
Със съдействието на Сдружение "Православно отечество"
София, 2021 г.

Цена: 12 лв

Издава Софийска света митрополия, 2021 г.
Първо издание
Печат: Симолини 94
Снимки: Ангел Карадаков

Цена: 20 лв

Посвещава се на 75-годишнината от рождението на Негово Светейшество Българския Патриарх и Софийски Митрополит † НЕОФИТ.

 

Иконом Кирил Попов

Издава Софийска света митрополия, 2020 г.
Предпечатната подготовка: Николай Темнисков
Техническата редакция и печат: „АЯ Прес“

Цена: 15 лв

Издава Софийска света митрополия, 2020 г.
Първо издание
Печат: Симолини 94
Снимки: Ромео Чолаков

Цена: 20 лв

Посвещава се на 75-годишнината от рождението на Негово Светейшество Българския Патриарх и Софийски Митрополит † НЕОФИТ.

 

Издава Софийска света митрополия, 2020 г.
Първо издание
Печат: Симолини 94
Снимки: Ромео Чолаков

Цена: 20 лв

Посвещава се на 75-годишнината от рождението на Негово Светейшество Българския Патриарх и Софийски Митрополит † НЕОФИТ.

 

† КИРИЛ Патриарх Български

Издава Софийска света митрополия, 2020 г.
Второ издание
Печат: Симолини 94

Цена: 70 лв

Настоящият труд се преиздава по повод 75 години от рождението на Негово Светейшество Български Патриарх и Софийски Митрополит † НЕОФИТ, достоен приемник на Българския екзарх Антим Първи.

Протойерей Георги Флоровски

Издава Софийска света митрополия и Богословски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Библиотека "Православен калейдоскоп"
Печат: Симолини 94
София, 2020 г.
Цена: 18 лв

Далматински епископ Никодим Милаш

Издава Софийска света митрополия
Печат: ВТУ Принт
София, 2020 г.
Цена: 70 лв

 

Издание на Софийска света митрополия
Печат: АЯ Прес
Оформление и предпечат: ставрофорен иконом Кирил Попов
София, 2020 г.

Цена: 5 лв.

Превод от гръцки език †Левкийски епископ Партений
Първо издание
Издава Софийска света митрополия
Със съдействието на "Подворие" ЕООД
Печат: Симолини
София, 2019 г.
Цена: 4,50 лв