Енорийският център при храм "Св. св. Кирил и Методий" (ул. „Г. Вашингтон” № 47, до Женския пазар) поддържа православно църковно  училище за деца от 9 до 14 години (занятията са в неделя). Материалът, който се изучава, включва запознаване с основните библейски събития и личности, както и подробно обяснение и тълкуване на православното литургийно последование. Целта е да се създаде у децата здрава ценностна система, която заедно с придобитите знания да помогне в изграждането им като облагородени чрез Православието личности. Преподавател е Станислава Ламбова - студентка в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Занятията се провеждат от 12:00 ч. в Енорийския център при храма. Часовете са разпределени в  два учебни часа по 45 мин., съответно първи час вероучение, а вторият час е рисуване или  пеене, редувайки се през неделя. Учебната година е от м. октомври до м. май. Енорийският център към храма организира и специално неделно училище за деца с увреден слух.

Енорийският център при храм "Св. Кирил и Методий" има богата история. Той е построен като салон с трапезария през 1928 г., а екстериорът му е в съвършена хармония с архитектурния стил на храма. Главен двигател на този проект е тогавашният председател на църковното настоятелство, свещ. Христо Балабанов, който е вдъхновил и откриването на безплатната ученическа трапезария при храма. Енорийският център става едно от водещите духовни средища в църковния живот на столицата. През годините той едновременно подпомага и реализира духовно-просветните, културните и социално-благотворителните проекти на храмовото духовенство и църковното настоятелство. В Енорийския център заработва създаденият още през 1910 г. просветно-благотворителен кръжок "Света Троица", който се нагърбва с издирване и финансово подпомагане на крайно бедни и болни хора от цяла София. Две години след построяването му, под ръководството на протойерей Никифор п. Теофилов на 21 май 1930 г. се основава Православно християнско братство, което по-късно излъчва две нови православни организации: Железничарско християнско дружество "Св. Атанасий" и Дружество за закрила на домашните помощнички "Св. Василий Велики". Всички те в продължение на много години организират беседи, духовни концерти, летувания, поклоннически екскурзии, благотворителни акции, които оставят в общественото съзнание на столичани дълбоки следи на християнско благочестие.

Днес с благословението на председателя на храма ставрофорен иконом Александър Георгиев Енорийският център отново се възражда и е притегателно средище както за софиянци, така и за православни християни от цялата страна. Не спира потокът от хора, които желаят да се приобщят към дейностите, развивани в центъра. Тук работят: Школа по иконопис; Школа по църковна дърворезба; Център за религиозни изследвания и консултации "Св. св. Кирил и Методий" - за православна просвета и противодействие на сектантството; Школа по източноцърковно пеене; Енорийски издателски център за православна литература; Трапезария. В Енорийския център се провеждат образователни Курсове по Православие – в тях се обучават възрастни в 5-годишен лекционен цикъл, както и слухоувредени деца, за които се организират поклоннически пътувания; православни семинари и конференции; безплатни консултации по въпроси, свързани с Православието, религиите и сектантството, както и с православната църковна музика; ежемесечни открити лекции; ученически беседи, празници и викторини; концерти, изложби на православни книги, аудио- и видеоматериали, свещена утвар и църковни произведения на изкуството.

Подробности в сайта на храма: www.symvol.org

За контакт: ул. „Г. Вашингтон“ № 47, тел. 02 983 1485