Окръжно писмо относно бюджетите на храмовете и манастирите на Софийска епархия за 2023 година.