Документи необходими за разтрогване на венчание:

1. Типова молба за развод

2. Такса в размер на 50 лв. (внасят се в касата на Софийска света митрополия)

3. Решение за граждански развод - влязло в сила.

4. Свидетелство за свето венчание.

 

* В случаите когато документите не се подават от засегнатите лица е необходимо нотариално заверено пълномощно.

** Когато гражданският развод е осъществен в чужбина е необходимо документите да са преведени и легализирани.

 

Документите се подават в отдел Деловодство (Администрация) на Софийска света митрополия.