За издаване на удостоверение за свето венчание е необходимо:

1. Удостоверение за Свето венчание - типов вид

2. Кръщелно свидетелство

Документите се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.