Ако имате предложение за проекти от всякакъв тип, са ви необходими следните документи:

1. Типова молба за Оферта

2. Самата оферта

3. Портфолио при необходимост

4. Допълнителни документи според естеството на офертата.

Всички документи се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.