Видеозаписът е предоставен от организаторите на 13. Международен фестивал на православната музика “Св. Богородица - Достойно есть”, гр. Поморие