Предстоящи събития

ИСКРЕЦКИ МАНАСТИР "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

призовава православните християни да участват в празничните богослужения:

14 август (петък) 17:00 ч. - Празнична вечерня с петохлебие и лития около манастира

15 август (събота) УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

 - 09:30 ч. - Празнична утреня

 - 10:30 ч. - Св. Литургия

 - 11:30 ч. - Празничен водосвет, освещаване на празничните приношения, освещаване на традиционния курбан.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

3 август /понеделник/  – 18:00 ч. - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Св. вмчца Неделя“, гр. София;

4 август /вторник/ - 18:00 ч. - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Успение Богородично“, гр. Самоков;

6 август /четвъртък/ - 18:00 ч. - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Успение Богородично“, гр. Ихтиман;

7 август /петък/ 18:00 ч. - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Покров Богородичен“, гр. Дупница;

9 август /неделя/ – 18:00 ч. - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Св. Димитър“, гр. Годеч;

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ – ОКС “БАКАЛАВЪР” 2020/2021
Класиране и записване на кандидат - студенти

І. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:
Подаването на документи за класиране се извършва от 22 юни до 3 юли 2020 г. единствено на
адрес: https://online.uni-sofia.bg. Кандидат-студентите имат следните възможности:

1. В сектор „Прием на студенти“ на Ректората да валидират информацията от предварително направения запис в системата само по изключение и при невъзможност да се регистрират онлайн. В такъв случай, кандидатите представят: документ за самоличност, оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование (завършилите небългарски училища представят удостоверение от МОН) и квитанция за платена такса за участие в класирането – 30 лв. (тридесет лева). Таксата може да се внесе в касите на Ректората или по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ:
БНБ – ЦУ, IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01,
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD.

За “основание за плащане” се изпива кандидатстудентска такса.

За учебната 2020/2021 г. в Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски” ще се приемат:

I.  В петгодишния редовен курс на обучение:

– ученици завършили основно образование (7-и клас)

-Приемат се и ученици, издържали изпита по музика в други училища в страната.

Кандидатите за осми клас се явяват на събеседване, изпит по пеене за проверка на музикалната култура и слух. Изисква се да се знае наизуст молитвата „Отче наш“.

За учебната 2020/2021 г. в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, ще се приемат за редовно и задочно обучение студенти със завършено средно образование.

До 11 юли (включително) 2020 г., всички кандидати трябва да подадат заявление в Ректората на Духовната академия заедно със следните документи:

1. Свидетелство за православно свето кръщение

2. Диплома за завършено средно образование

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей /по служебен път/

4. Автобиография (CV)

5. Медицинско свидетелство / със справка от психодиспансер /

6. Молба до ректора

За учебната 2020/2021 год. в Пловдивска духовна семинария “Св. Св. Кирил и Методий” ще се приемат за редовен курс на обучение ученици завършили основно образование с примерно поведение и добър успех.

От 01.06.2020 до 11.07.2020 всички кандидати трябва да подадат молба до Ректора на Семинарията, към която да приложат следните документи:

1. Православно свидетелство за Свето Кръщение.

2. Диплома за завършено основно образование / след получаване /.

3. Препоръчително писмо от Епархийския архиерей /по служебен път/.

4. Медицинско свидетелство, лична амбулаторна карта и ксерокопие от здравноосигурителната книжка на стр. 1, 2, 29 и 30 с нанесени имунизации.

5. Автобиография.

6. Молба до ректора на семинарията /попълва се по образец в канцеларията/.