КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ – ОКС “БАКАЛАВЪР” 2020/2021
Класиране и записване на кандидат - студенти

І. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:
Подаването на документи за класиране се извършва от 22 юни до 3 юли 2020 г. единствено на
адрес: https://online.uni-sofia.bg. Кандидат-студентите имат следните възможности:

1. В сектор „Прием на студенти“ на Ректората да валидират информацията от предварително направения запис в системата само по изключение и при невъзможност да се регистрират онлайн. В такъв случай, кандидатите представят: документ за самоличност, оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование (завършилите небългарски училища представят удостоверение от МОН) и квитанция за платена такса за участие в класирането – 30 лв. (тридесет лева). Таксата може да се внесе в касите на Ректората или по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ:
БНБ – ЦУ, IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01,
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD.

За “основание за плащане” се изпива кандидатстудентска такса.

2. Онлайн регистрация – подаване на документи в електронизирана система за класиране.
Посочените в т. 1 документи се прикачват по указания в системата начин. Плащането на таксата е само чрез системата по указания в нея начин. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ кандидатстудентски номер, с който кандидатът участва в класирането.

За обучение в редовна и в задочна форма в двете специалности „Теология“ и „Религията в Европа“, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването са по избор от: български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

ІІ. ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ:
Първо класиране: 07.07.2020 г. 3аписване: 08.07.2020 г. - 10.07.2020 г. вкл.
Второ класиране: 14.07.2020 г. Записване: 15.07.2020 г. - 17.07.2020 г. вкл.
Трето класиране: 21.07.2020 г. Записване: 22.07.2020 г. - 24.07.2020 г. вкл.

Записването става при инспекторите по факултети. При записването си новоприетите представят дипломата си за средно образование – оригинал и копие, лична карта, три снимки – паспортен формат, комплект документи за новоприети студенти.

Телефони за връзка с Богословски факултет на СУ: 02/ 989 01 15, 02/988 39 50
Имейл-адрес на инспектор-студенти: г-н Ивайло Начев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ТЕЛЕФОНИ за кандидатстудентска информация - РЕКТОРАТ: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544

България, София 1000, пл. "Света Неделя" 19
тел.: +359 2 9890 115; факс: +359 2 9872 525
www.uni-sofia.bg