С благословението на Светия Синод на Българската православна църква, Видинска света митрополия, Съюзът на българските писатели, списание „Читалище“ и дружество „Будители“ в област Монтана обявяват Национален конкурс на тема: „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов, свободен живот!“. Конкурсът е посветен на живота и делото на Екзарх Антим I.
Целта на творческото състезание е да увековечи делото на първия и многозаслужил Български екзарх, авторитетен духовник, виден общественик, Видински митрополит, деец с изключителен принос за устройването и утвърждаването на възстановената Българската православна църква в лицето на Българската екзархия, за засилване на нейната роля като обединител на народа в истините на православната вяра и живот.
Конкурсът цели и да насочи вниманието на младите и възрастните хора към истинските духовни ценности и непреходни Христови добродетели, които са предпоставка и условие за трайно лично и обществено благо.
В конкурса могат да участват творци от 5 до 105-годишна възраст, като ще се имат предвид следните възрастови групи:
 • 5–7 г.
 • 7–11 г.
 • 11–19 г.
 • над 19 г.
Приемат се творби в жанровете:
 • поезия – стихотворение
 • белетристика – разказ
 • публицистика – есе
 • рисунка
 • скулптура
 • песен
 • кинофилм
Всеки участник може да участва с по едно авторско произведение в категория.
Жури, състоящо се от известни писатели, членове на Съюза на българските писатели, и изкуствоведи, ще оценява представените произведения.
Победителите, класирани на първо, второ и трето място във всяка възрастова категория, ще получат награда.
Предвиждат се специални награди и поощрителни призове.
 
Участниците трябва да изпратят своите творби до 31 октомври 2023 г. на адреса на Видинска света митрополия:
гр. Видин, ул. „Баба Вида“ № 11,
Важно е да отбележат трите си имена, точен адрес и телефон за връзка.
Отчитането и обявяването на резултатите от конкурса се предвижда да се състои на 1 декември 2023 г. в гр. Видин.
 
Телефон за контакт и повече информация: 089 871 3342