Архивни статии

Слова и послания

Вход

За регистрация се обърнете към администратор в раздел "контакти". За момента регистрацията е само за свещенослужители.

Статистика

Потребители: Потребители
22
Статии
1072
Брой прегледи на статиите
855487
Богословският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“За  попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане Софийският университет „Св. Климент Охридски” обявява допълнителен прием на студенти за учебната 2017/2018 година. Това касае и двете специалности в Богословския факултет – „Теология“ и „Религията в Европа“. 
 
Условия за кандидатстване:
Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2017/2018 година и в съответствие със Закона за висше образование;
В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват: 
  • Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;
  • Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием.
 
График за провеждане на допълнителния прием:
Срок за регистрация – от 11 до 15 септември 2017 г. Документите се подават в сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат.
 
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Копие от дипломата за средно образование;
3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD
4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 2017/2018 г.
 
Изпит  - Теология (устен) – на 16.09.2017 г. от 9:00 часа в Богословски факултет;
 
Класирането  на кандидатите от допълнителния прием ще бъде обявено на 19.09.2017, а записването на новоприетите студенти ще стане на  20, 21 и 25 септември 2017 г.
 
За повече информация вижте официалния сайт на факултета.