Църковни свещи за продаване по 0,40 лв.
200 бр. в пакет

Цена за пакет:
56,40 лв. (за църковни настоятелства)
34,50 лв. (за манастири)