Брикети за кадилница, 22 мм диаметър
Кутия с 24 опаковки по 7 броя

Цена за кутия:
8,00 лв. (за църковни настоятелства и манастири)