Брикети за кадилница, 27 мм диаметър
Кутия с 20 опаковки по 6 броя

Цена за кутия:
9,00 лв. (за църковни настоятелства и манастири)