Брикети за кадилница, 33 мм диаметър
Кутия с 20 опаковки по 6 броя

Цена за кутия:
13,00 лв. (за църковни настоятелства и манастири)