Брикети за кадилница, 40 мм диаметър
Кутия с 10 опаковки по 10 броя

Цена за кутия:
18,00 лв. (за църковни настоятелства и манастири)