Епархийски съвет

Епархийският съвет съдейства на епархийския митрополит в осъществяване на  архиерейската му изпълнителна власт. Членовете на Епархийския съвет се избират за четири години. Епархийският съвет се състои от: председател – митрополит или определено от него с писмена заповед духовно лице, двама клирици, двама миряни и един монашестващ – представител на епархийските манастири, определен  с писмена заповед от епархийския митрополит. Настоящият състав е:

Председател:

Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български

Членове:

1. архимандрит Алексий (Тасев)

2. иконом Стефан Стайков

3. протойерей Радослав Трайков

4. проф. д-р Александър Омарчевски

5. д-р Камен Данов