Храмове

Адрес

Храм

1

гр. Годеч

„Св. Димитър“- стар храм

2

гр. Годеч

“Св. Димитър” - нов храм

3

гр. Годеч

„Св. Никола“- летни

4

с. Беренде извор, общ. Драгоман

„Св. Петка“

5

с. Беренде, общ. Драгоман

„Св. ап. Петър и Павел“

6

с. Бракьовци, общ. Годеч

„Св. Георги“

7

с. Бракьовци, общ. Годеч

параклис„Св. Петка“

8

с. Василовци, общ. Драгоман

„Св. Спас“

9

с. Владиславци, общ. Драгоман

„Св. Петка“

10

с. Владиславци, общ. Драгоман

„Св. Успение Богородично“

11

с. Връдловци

„Св. прор. Илия“

12

с. Габер, общ. Драгоман

„Св. Троица“

13

с. Гинци, общ. Годеч

„Св. Николай“

14

с. Голеш, общ. Годеч

„Св. Йоан Кръстител“

15

с. Голямо Малово, общ. Драгоман

„Всех святих“

16

с. Губеш, общ. Годеч

„Св. Троица“

17

с. Дервент

„Рождество Богородично“

18

с. Долно Ново Село

„Св. прор. Илия“

19

с. Драгоил

параклис„Св. Дух“

20

гр. Драгоман

„Св. арх. Стефан“

21

гр. Драгоман

„Св. Възнесение“

22

гр. Драгоман

параклис„Св. Георги“

23

гр. Драгоман, кв.(с.) Ярловци

параклис„Св. Петка“

24

гр. Драгоман, кв.(с.) Ярловци

„Рождество Богородично“

25

с. Каленовци, общ. Годеч

„Св. Мина“

26

с. Калотина, общ. Драгоман

„Св. Николай“

27

гара Калотина, общ. Драгоман

„Св. Троица“

28

с. Комщица, общ. Годеч

„Св. Троица“

29

с. Липинци, общ. Драгоман

„Св. Петка“

30

с. Мало Малово, общ. Драгоман

„Св. Троица“

31

с. Мургаш, общ. Годеч

„Св. арх. Михаил“

32

с. Несла, общ. Драгоман

„Св. ап. Петър и Павел“

33

с. Ново бърдо, общ. Драгоман

„Св. Успение Богородично“

34

с. Ново бърдо, общ. Драгоман

неизвестен

35

с. Прекръсте, общ. Драгоман

„Св. прор. Илия“

36

с. Станинци, общ. Годеч

„Св. Троица“

37

с. Туден, общ. Годеч

„Св. Николай“

38

с. Цацаровци, общ. Драгоман

„Св. Ап.Петър и Павел“

39

с. Цръклевци, общ. Драгоман

„Св. Параскева“

40

с. Чепърлинци, общ. Драгоман

„Св. Георги“

41

с. Чорул, общ. Драгоман

„Св. Петка“

42

с. Чуковезер, общ. Драгоман

параклис„Св. прор. Илия“

43

с. Ялботина, общ. Драгоман

„Св. ап. Петър и Павел“

 

Манастири

местонахождение

Община, Адрес

манастир

1

с. Букоровци

общ. Годеч, с. Букоровци

“Св. Георги”

2

с. Връдловци

общ. Годеч, с. Връдловци

“Св. прор. Илия”

3

гр. Годеч

гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски“

“Св. Дух и Св. Седмочисленици“

4

с. Голеш

общ. Годеч, с. Голеш

“Св. Николай Летни”

5

С. Чепън

Общ. Драгоман

“Св. св. ап. Петър и Павел”

6

с. Комщица

общ. Годеч, с. Комщица

“Св. св. ап. Петър и Павел”

7

с. Мало Малово

общ. Драгоман, с. Мало Малово

“Св. Николай Мирликийски”

8

с. Неделище

общ. Драгоман, с. Неделище

“Св. Атанасий”

9

с. Равна

общ. Годеч, с. Равна

“Св. Георги”

10

с. Разбоище

общ. Годеч, с. Разбоище

“Въведение Богородично”

11

с. Чепърлинци

общ. Годеч, с. Чепърлинци

“Св. Параскева”

12

с. Шума

общ. Годеч, с. Шума

“Св. Арх. Михаил”