Населено място

Храм

Данни

гр. Дупница

"Св. Богородица"

 

гр. Дупница

"Св. Георги"

 

гр. Дупница

"Св. Николай"

 

с. Блажиево

"Св. Георги"

 

с. Бистрица

"Св. Възнесение"

 

с. Бураново

"Св. Пророк Илия"

 

с. Баланово

"Св. Николай"

 

гр. Бобошево

"Св. Богородица"

 

с. Бобов дол

"Св. Николай"

 

с. Бобошево

"Св. Димитър"

 

с. Бобошево

"Св. Петка"

 

с. Бабино

"Св. 40 мъченици"

 

с. Бадино

"Св. Димитър"

 

с. Боровец

"Св. Възнесение"

 

с. Вуково

"Св. Богородица"

 

с. Висока могила

"Св.св. Кирил и Методий"

 

с. Голямо село

"Св. Троица"

 

с. Голям Въбовник

"Св. Троица"

 

с. Голяма фуча

"Св. Богородица"

 

с. Грамаде

"Св. Димитър"

 

с. Горна Козница

"Св. Димитър"

 

 гр. Дупница

"Св. Йоан Рилски"

 

с. Джерман

"Успение Богородично"

 

с. Драгодан

"Св.св. Кирил и Методий"

 

с. Дяково

"Св. Богородица"

 

с. Делян

"Рождество Богородично"

 

гр. Кочериново

"Св. Богородица"

 

с. Каменик

"Св. Йоан Предтеча"

 

с. Коркина

"Св. Николай"

 

с. Краинци

"Св. Възнесение"

 

с. Крумово

"Св. Йоан Рилски"

 

с. Крайнинци

"Св.св. Константин и Елена"

 

с. Крайнинци

"Св. Богородица"

 

с. Мало село

"Св. Георги"

 

с. Мурсалево

"Св. Пророк Илия"

 

с. Мала Фуча

"Св. Николай"

 

с. Мламолово

"Св. Богородица"

 

с. Мали Върбовник

"Св. Димитър"

 

с. Новоселяне

"Св. Теодор"