Населено място

Храм

Данни

Гр. Радомир

"Св. Димитър"

 

с. Бобораци

"Св. Петка"

 

с. Блатешница

"Св. Пророк Илия"

 

с. Бела вода

"Св. Георги"

 

с. Богданов дол

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Байкал

"Св. Богородица"

 

с. Враня стена

"Св. Спас"

 

с. Велковци

"Св.св. ап. Петър и Павел"

 

Гр. Радомир - кв. Върба

"Св. Георги"

 

с. Горна Врабча

"Св. Възнесение"

 

с. Горна Диканя

"Св. Богородица"

 

с. Горна Секирна

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Горна Глоговица

"Св. Богородица"

 

с. Гълъбник

"Св. Николай"

 

с. Долна Врабча

"Св. Николай"

 

с. Долна Секирна

"Св. Неделя"

 

с. Долни Раковец

"Св. Николай"

 

с. Дивля

"Св. Пророк Илия"

 

с. Дебели Лак

"Св. Петка"

 

с. Дрен

"Св. Петка"

 

с. Долна Диканя

"Св. Богородица"

 

с. Друган - старо село

"Св. Николай"

 

с. Владимир

"Св. Пророк Илия"

 

с. Друган

"Св. Троица"

 

с. Еловдол

"Св. Троица"

 

с. Егълница

"Св. Симеон Стълпник"

 

с. Житуша

"Св. Благовещение"

 

с. Жедна

"Св. Димитър"

 

с. Извор

"Св. Троица"

 

с. Косача

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Калища

"Св. Атанасий"

 

с. Кленовик

"Св. Богородица"

 

с. Кондьофрей

"Св. Възнесение"

 

с. Касилак

"Св. Николай"

 

с. Копаница

"Св. Йоан Рилски"

 

с. Ковачевци

"Св.св. Кирил и Методий"

 

с. Ковачевци

"Св. Петка"

 

с. Лобош

"Св. Харалампий"

 

с. Мурено

"Св. Йоан Рилски"

 

с. Негованци

"Св. Йоан Рилски"

 

с. Пчелинци

"Св. Богородица"

 

с. Прибой

"Успение Богородично"

 

с. Радибош

"Св. Петка"

 

с. Раянци

"Св. св. Кирил и Методий"

 

с. Ракиловци

"Св. Николай"

 

с. Светля

"Св. Богородица"

 

с. Сопица

"Св. Георги"

 

с. Слаковци

"Св. Богородица"

 

с. Сирищник

"Св. Неделя"

 

с. Стефаново

"Св. Възнесение"

 

с. Старо село

"Св. Николай"

 

с. Старо село

"Св. Спас"

 

гр. Батановци

"Св. Спас"

 

с. Углярци

"Св. Пророк Илия"

 

с. Чепино

"Св. Пророк Илия"

 

с. Чуковец

"Св. Николай"

 

с. Ярджиловци

"Св. Николай"

 

гр. Радомир

"Св. Спас"

 

гр. Земен

"Св. Йоан Богослов"

 

с. Дебели Лак

"Св. Петър и Павел"