Населено място

Храм

Данни

с. Говедарци

"Св. Георги"

 

гр. Самоков

"Успение Богородично"

 

гр. Самоков

"Рождество Богородично"

 

гр. Самоков

"Св. Николай"

 

гр. Самоков

"Въведение Богородично"

 

с. Алино

"Св. Николай"

 

с. Белчин

"Св.ап. Петър и Павел"

 

с. Белчин

"Св. Петка"

 

с. Бели Искър

"Успение Богородично"

 

с. Говедарци

"Св. Николай"

 

с. Гуцал

"Св. Възнесение"

 

с. Горни Окол

"Св. пророк Илия"

 

с. Говедарци

"Св. ап. Петър и Павел"

 

с. Говедарци - аязмо

"Св. Троица"

 

с. Доспей

"Св. ап. Петър и Павел"

 

с. Драгошиново

"Св. Теодор Тирон"

 

с. Долни Пасарел

"Св. Георги"

 

с. Долни Окол

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Злокучене

"Св. Николай"

 

с. Ковачевци

"Св. пророк Илия"

 

с. Клисура

"Св. Димитър"

 

с. Маджаре

"Св. Възнесение"

 

с. Мала църква

"Св. ап. Петър и Павел"

 

с. Марица

"Успение Богородично"

 

с. Ново село

"Св. ап. Петър и Павел"

 

с. Поповяне

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Продановоци

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Радуил

"Св. Богородица"

 

с. Райово

"Св. Николай"

 

с. Райово

"Св. Архангел Михаил"

 

с. Широки дол

"Св. Николай"

 

с. Шипочане

"Св. Богородица"

 

с. Ярлово

"Св. Неделя"

 

с. Боровец (курорта)

"Св. Преображение"