Населено място

Храм

Данни

гр. Трън

"Св. Николай"

 

гр. Трън

"Св. Петка"

 

гр. Брезник

"Св. Георги"

 

с. Бегуновци

"Св. Николай"

 

с.Бусинци

"Св. Николай"

 

с. Банище

"Св. Йоан Богослов"

 

с. Вулкан

"Св. Георги"

 

с. Велиново

"Св. ап. Петър и Павел"

 

с. Видрица

"Св. Димитрий"

 

с. Врабча

"Св. Димитър"

 

с. Гърло

"Св. Йоан Рилски"

 

с. Горочевци

"Св. Пророк Илия"

 

с. Глоговица

"Св. Николай"

 

с. Глогановци

"Св. Николай"

 

с. Гигинци

"Св. Богородица"

 

с. Горна Мелна

"Св.ап. Петър и Павел"

 

с. Джинчовци

"Св. Николай"

 

с. Долна Мелна

"Св. Троица"

 

с. Докльовци

"Св. Богородица"

 

с. Ерул

"Св. Троица"

 

с. Зелени град

"Св. Николай"

 

с. Завала

"Св. Николай"

 

с. Забел

"Св. Димитър"

 

с. Извор Трънски

"Св. Троица"

 

с. Конска

"Св. Димитър"

 

с. Кожинци

"Св. Николай"

 

с. Костуринци

"Св. Богородица"

 

с. Кошарево

"Св. Николай"

 

с. Лева река

"Св. 40 мъченици"

 

с. Лялинци

"Св. Николай"

 

с. Милковци

"Св. Възнесение"

 

с. Насалевци

"Св. Богородица"

 

с. Ноевци

"Св. Николай"

 

с. Пенкьовци

"Св. Петка"

 

с. Радово

"Св. Йоан Предтеча"

 

с. Режанци

"Св. Пророк Илия"

 

с. Ранилуг

"Св. Николай"

 

с. Раяновци

"Св. Богородица"

 

с. Слишовци

"Св. Пророк Илия"

 

с. Станьовци

"Св. Спас"

 

с. Стайчовци

"Св. Николай"

 

с. Садовик

"Св.св. Кирил и Методий"

 

с. Селищен дол

"Св. Йоан Богослов"

 

с. Туроковци

"Св. Вартоломей"

 

с. Филиповци

 "Св. Николай"

 

с. Цигриловци

"Св. Спас"

 

с. Ярловци

"Св. Димитър"

 

с. Дълга Лука

"Св. Петка"

 

гр. Брезник

"Св. Петка"

 

с. Шишмановци