Ръководство

Биография на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит

СЛОВА И ПОСЛАНИЯ

Българският патриарх е и Софийски митрополит. Той служи пожизнено. Седалището му е в гр. София. Той се ползва с първенство по чест пред всички архиереи на Българската православна църква – Българска Патриаршия и носи достойнството „Светейшество”. Външните отличителни знаци на патриаршеско достойнство са: бяла епанокамилавка с кръст, нагръден кръст, енголпие и панагия.

Българският патриарх представлява Българската православна църква – Българска Патриаршия и от името на Светия Синод влиза в отношения с: предстоятелите и представителите на Поместните православни църкви; органите на държавната и местната власт в Република България; чужди държави и техни дипломатически представителства в Република България; международни организации и други вероизповедания в Република България и извън нея.

Светското име на Негово Светейшество Неофит е Симеон Николов Димитров. Роден е на 15 октомври 1945 г. в гр. София. По Божи промисъл роден в семейството на благочестиви родители Никола и Стефана, заедно със своя по-голям брат Димитър, Симеон расте и крепне телом и духом, като получава спасителното религиозно-нравствено възпитание. От ранно детство той проявява и развива голямото си музикално дарование. Неговата майка въцърковява своите чеда, като редовно ги води в Божия храм и ги учи на православни молитви, църковни песнопения и духовни песни.

След завършване на основното си образование, през есента на 1959 г. с впечатляващ успех е приет за ученик в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ (тогава при гара Черепиш), курса на която завършва с пълно отличие през 1965 г.

Епископ Поликарп /Петър Трендафилов Петров/ е роден на 21 септември 1978 г. в гр. Кюстендил. Завършва основното си образование в с. Блажиево, след което завършва и една година Техникум по машиностроене в гр. Дупница.
През 1994 г. е приет в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“. По време на следването си в семинарията на 23 ноември 1996 г. приема монашески постриг в Клисурската света обител „Св. св. Кирил и Методий“, край гр. Вършец. Воден е под мантия от йеромонах Сионий, сега Велички епископ. На 2 март 1997 г. в храма на Софийската духовна семинария от митрополит Геласий е ръкоположен за йеродякон. През 1998 – 1999 г. е изпратен на обучение в гр. Килкис – Гърция в Духовния лицей „Св. св. Кирил и Методий“.

На 27 юли 1999 г. в митрополитския храм „Св. Николай Чудотворец“, гр. Видин от Видинския митрополит Дометиан е ръкоположен за йеромонах.

През 1999 – 2000 г. е изпратен да следва в Московската духовна академия в Троицко-Сергиевата лавра в Русия.

През 2000-2006 г. следва като стипендиант на Министерство на Външните работи на Гърция Солунския Богословски Факултет при Солунския Аристотелов Университет в катедра „Пастирско богословие“.

Архимандрит Василий (Савов) е роден на 21 ноември 1984 г. в Силистра. Основно образование придобива в родния си град, след което се насочва към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. През 2003 г. продължава образованието си в Богословския факултет на СУ. През 2006- 2007 г. е на езикова специализация в богословската школа на гр. Кукуш, Гърция. По време на студентските си години работи като възпитател в Софийската духовна семинария.

Дипломира се през 2008 г. На 5 април 2008 г. приема монашеско пострижение в митрополитския храм „Св. Николай” във Видин. На 29 юни същата година е ръкоположен за йеродякон от Видинския митрополит Дометиан в Софийската духовна семинария, а на 27 юли е ръкоположен за йеромонах от Величкия епископ Сионий в митрополитски храм „Св. Николай“, гр. Видин.